Jagiellonian University Repository

Ocena satysfakcji pracowników Grupy Kapitałowej Integer.PL

pcg.skipToMenu

Ocena satysfakcji pracowników Grupy Kapitałowej Integer.PL

Show full item record

dc.contributor.advisor Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.contributor.author Adamska, Kamila pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:39:43Z
dc.date.available 2020-07-26T16:39:43Z
dc.date.submitted 2015-10-05 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206906
dc.language pol pl
dc.title Ocena satysfakcji pracowników Grupy Kapitałowej Integer.PL pl
dc.title.alternative Employee satisfaction assessment in instance of Integer.PL Capital Group. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy było poznanie zjawiska satysfakcji zawodowej wśród pracowników Grupy Kapitałowej Integer.PL. Temat ten został podjęty ze względu na osobiste zainteresowanie autorki obszarem satysfakcji zawodowej oraz bezpośredni kontakt z pracownikami badanej organizacji. Respondenci to pracownicy różnych działów omawianej firmy. Pytania zadane respondentom odnosiły się do wielu obszarów pracy związanych z satysfakcją zawodową pośrednio i bezpośrednio. Badane były warunki pracy, sposoby zarządzania menadżerów, czynniki wpływające na satysfakcję. Poprzez przeprowadzone badania autorka niniejszej pracy chciała dokładnie poznać opinię pracowników na poszczególne tematy. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą arkusza ankiety. Badania wykazały przede wszystkim, które obszary wymagają poprawy a które są na akceptowalnym poziomie. Prymarnymi wnioskami przeprowadzonych badań jest to, że pracownicy Grupy Kapitałowej Integer.PL są w przeciętnym stopniu usatysfakcjonowani zawodowo. Odzwierciedleniem tej ogólnej opinii są odpowiedzi na poszczególne pytania. pl
dc.abstract.en The purpose of this dissertation was to know professional satisfaction phenomenon among the employees of Integer.pl Capital Group. This subject was taken because of personal interest of the author in the matter of professional satisfaction and direct contact with the employees of examined organization. Respondents of the study were employees of different departments of the company. Questions asked to the respondents were related to many areas of work related with professional satisfaction directly and indirectly. Working conditions, managing ways of the managers and factors affecting satisfaction were studied. Through study’s author of this paper wanted to get to know the opinion of employees on specific topics. The survey was conducted using a survey sheet. Studies have shown above all, which areas need improvement and which are at an acceptable level. Primary conclusions of the study is that the employees of the Group Integer.PL are average degree of satisfied professionally. Answers to individual questions reflect this general opinion. pl
dc.subject.pl G.K. Integer.PL – organizacja – satysfakcja – zadowolenie - zarządzanie personelem pl
dc.subject.en Integer.PL C.G - organization - satisfaction - contentment - staff management pl
dc.contributor.reviewer Marcinkowski, Aleksander [SAP11008466] pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99748-186532 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy marketing i logistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)