Jagiellonian University Repository

Charakterystyka i parametry antyoksydacyjne oleju uzyskanego z pestek winogron w zależności od odmiany

pcg.skipToMenu

Charakterystyka i parametry antyoksydacyjne oleju uzyskanego z pestek winogron w zależności od odmiany

Show full item record

dc.contributor.advisor Krośniak, Mirosław [SAP14004270] pl
dc.contributor.author Satora, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:38:40Z
dc.date.available 2020-07-26T16:38:40Z
dc.date.submitted 2015-09-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206890
dc.language pol pl
dc.title Charakterystyka i parametry antyoksydacyjne oleju uzyskanego z pestek winogron w zależności od odmiany pl
dc.title.alternative Characteristics and antioxidant parameters of oil obtained from grape seed depending on the variety pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Głównym celem pracy było pozyskanie oraz dokonanie analizy oleju pochodzącego z pestek siedmiu odmian winorośli. Pracę podzielono na trzy zasadnicze części. W pierwszej z nich zawarto informacje odnośnie winorośli, a także składu oleju z pestek winogron i możliwość jego wykorzystania w kosmetykach. Ponadto przedstawiono krótką charakterystykę poszczególnych odmian winorośli, będących tematem badań. Druga zasadnicza część ukazuje oszacowanie procentowej zawartości oraz składu kwasów tłuszczowych oleju pozyskanego z pestek winogron siedmiu odmian winorośli (1 – Leon Millot, 2 – Jutrzenka, 3 – Bianca, 4 – Regent, 5 – Seyval Blanc, 6 – Marechal Foch, 7 – Sibera). Ekstrakty z oleju zbadano pod kątem zawartości polifenoli oraz określono całkowity potencjał antyoksydacyjny, wyrażony jako FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power). Ponadto zmierzono zdolność antyoksydacyjną metodą redukcji rodnika DPPH. Badania wykazały, iż oleje posiadają duże ilości kwasów tłuszczowych. Odnotowano również mocny potencjał antyoksydacyjny dla dwóch z siedmiu badanych odmian – Seyval Blanc oraz Sibera. Nasiona pozyskiwane z wytłok mogą stanowić doskonały surowiec do otrzymania oleju, znajdującego zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.Ostatnia, trzecia część pracy poświęcona jest analizie uzyskanych wyników, a także porównaniu pracami innych autorów. Ważnym elementem tego rozdziału są informacje o możliwości wykorzystania oleju z pestek winogron w kosmetologii. pl
dc.abstract.en The main aim of this study was to obtain and analyze the oil from the seed of seven grape cultivars. The work was divided into three main parts. The first contains information regarding the vine, as well as the composition of grape seed oil and the possibilities of its use in cosmetics. In addition, we present a brief description of the different grape varieties, which are the subject of research.The second essential part is devoted to estimation of the percentage content and fatty acid composition of oil derived from seven cultivars of grape seed (1 – Leon Millot, 2 – Jutrzenka, 3 – Bianca, 4 – Regent, 5 – Seyval Blanc, 6 – Marechal Foch, 7 – Sibera). Extracts from the oil were tested for the content of polyphenols and total antioxidant status was determined by – FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power) method. In addition, antioxidant capacity was measured, using method of reduction of DPPH radical reduction. Studies have shown that oils have a large amount of fatty acids. There has also been strong antioxidant potential for two of the seven studied grape seed cultivars - Seyval Blanc and Sibera. Seeds obtained from grape pomace can provide excellent raw material to an oil which can be used in many branches of industry.The last, third part of the work is devoted to the analysis of the results and comparison to the works of other authors. An important element of this chapter is the possibility of using grape seed oil in cosmetology. pl
dc.subject.pl winorośl, olej z pestek winogron, olej roślinny, olej z pestek winogron w kosmetologii, parametry antyoksydacyjne, polifenole, kwasy tłuszczowe, FRAP, DPPH pl
dc.subject.en vine, grape seed oil, plant oil, grape seed oil in cosmetology, antioxidant parameters,polyphenols, fatty acids, pl
dc.contributor.reviewer Francik, Renata [SAP20001326] pl
dc.contributor.reviewer Krośniak, Mirosław [SAP14004270] pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99729-183241 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFOAM2 pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy kosmetologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)