Jagiellonian University Repository

Konflikt na Bałkanach z udziałem wojsk NATO

pcg.skipToMenu

Konflikt na Bałkanach z udziałem wojsk NATO

Show full item record

dc.contributor.advisor Kopyś, Tadeusz [SAP11116367] pl
dc.contributor.author Dziewoński, Kamil pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:35:24Z
dc.date.available 2020-07-26T16:35:24Z
dc.date.submitted 2015-09-11 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206839
dc.language pol pl
dc.title Konflikt na Bałkanach z udziałem wojsk NATO pl
dc.title.alternative The participation of NATO forces during The Balkans conflict pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem tej pracy była analiza działań i najważniejszych wydarzeń związanych z rozbiciem Jugosławii. Składa się ona z czterech rozdziałów, z których każdy zawiera trzy podrozdziały. Pierwszy z nich przedstawia zarys historyczny regionu, na którym powstało państwo jugosłowiańskie. W drugim rozdziale opisałem najważniejsze konflikty, jakie rozegrały się na Bałkanach w latach 90. XX wieku. Kolejna część pracy zawiera analizę działań interwencyjnych NATO. Ostatni rozdział poświęciłem przyczynom rozbicia Jugosławii. Starałem się dokonać analizy działań NATO, określając ich rolę w procesie stabilizacji. pl
dc.abstract.en The purpose of this study was to analyze actions and major events related to the Breakup of Yugoslavia. Given work consists of four chapters, each of which contain three sections. The first one provides an overview of region history where the Yugoslav was created. The second chapter contains description of the main conflicts that took place in the Balkans during the 1990s. Next part of the work presents an analysis of NATO intervention. The last chapter describes the causes of the Yugoslavia Breakup. In this publication I tried to assess activities of NATO, by defining their role in the stabilization process. pl
dc.subject.pl rozpad Jugosławii, konflikt etniczny, Bałkany wojna pl
dc.subject.en disintegration of Yugoslavia, ethnic conflict, Balkans war pl
dc.contributor.reviewer Niedźwiedzki, Dariusz [SAP11013454] pl
dc.contributor.reviewer Kopyś, Tadeusz [SAP11116367] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99675-164072 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy niemcoznawstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)