Jagiellonian University Repository

WPŁYW ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH W POLSCE NA FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ

pcg.skipToMenu

WPŁYW ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH W POLSCE NA FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ

Show full item record

dc.contributor.advisor Ząbkowicz, Anna [SAP11018187] pl
dc.contributor.author Suliga, Żaneta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:34:46Z
dc.date.available 2020-07-26T16:34:46Z
dc.date.submitted 2015-09-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206829
dc.language pol pl
dc.title WPŁYW ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH W POLSCE NA FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ pl
dc.title.alternative THE IMPACT OF DEMOGRAPHIC CHANGES IN POLAND ON SOCIAL INSURANCE FUND pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Zachodzące zmiany demograficzne wpływają na kształtowanie przychodów i wydatków systemów emerytalnych. Prowadzone systematycznie badania pozwalają na ocenę oddziaływania czynników demograficznych i kształtu systemu emerytalnego na stabilność systemów emerytalnych oraz poziom zabezpieczenia dochodowego osób w wieku emerytalnym. Niniejsza praca wskazuje na potrzebę prowadzenia analizy wpływu zmian demograficznych na ubezpieczenia emerytalne. pl
dc.abstract.en Demographic changes influence the shaping of revenue and expenditure of pension schemes. Systematic studies allow an assessment of the impact of demographic factors and the shape of the pension system on the sustainability of pension schemes and the level of income security in retirement. This work points to the need for an analysis of the impact of demographic changes on pension insurance. pl
dc.subject.pl demografia – fundusz emerytalny – problemy demograficzne –system emerytalny – ubezpieczenia emerytalne pl
dc.subject.en demography - pension fund - demographic problems - pension scheme -pension insurance pl
dc.contributor.reviewer Ząbkowicz, Anna [SAP11018187] pl
dc.contributor.reviewer Jarzębiński, Marek [SAP11016144] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99662-188136 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy ekonomia stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)