Jagiellonian University Repository

Mechanizmy szyfrowania i autentykacji w siecach WIFI

pcg.skipToMenu

Mechanizmy szyfrowania i autentykacji w siecach WIFI

Show full item record

dc.contributor.advisor Palacz, Wojciech [SAP11016365] pl
dc.contributor.author Midura, Jerzy pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:33:37Z
dc.date.available 2020-07-26T16:33:37Z
dc.date.submitted 2015-09-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206811
dc.language pol pl
dc.title Mechanizmy szyfrowania i autentykacji w siecach WIFI pl
dc.title.alternative Encryption and authentication methods used in WIFI pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca obejmuje dwie części. Teoretyczną z opisem mechanizmów bezpieczeństwa wykorzystywanych w sieciach Wi-Fi oraz praktyczną z opisem przygotowania sieci typu Enterprise, w której przy pomoc protokołu Radius dane autoryzacyjne są pobierane z katalogu LDAP. pl
dc.abstract.en This thesis is about the all the popular methods used in modern Wi-Fi connection. There are two main sections in this thesis. First is theoretical and describes the protocols and standards used nowaday and in the past. Second is the description of setting up the Enterprise type of wireless LAN that uses the Radius and the LDAP server for the authentication accounts managing. pl
dc.subject.pl sieć bezprzewodowa WIFI Wi-Fi wlan wireless lan 802.11i 802.11 pl
dc.subject.en WIFI Wi-Fi wlan wireless lan 802.11i 802.11 pl
dc.contributor.reviewer Surówka, Grzegorz [SAP11016006] pl
dc.contributor.reviewer Palacz, Wojciech [SAP11016365] pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99643-167633 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy informatyka stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)