Jagiellonian University Repository

Centrum Aktywizacji Zawodowej jako forma pomocy bezrobotnym na przykładzie Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu

pcg.skipToMenu

Centrum Aktywizacji Zawodowej jako forma pomocy bezrobotnym na przykładzie Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu

Show full item record

dc.contributor.advisor Bujak, Kazimierz [SAP11007060] pl
dc.contributor.author Kania, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:32:12Z
dc.date.available 2020-07-26T16:32:12Z
dc.date.submitted 2015-09-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206789
dc.language pol pl
dc.title Centrum Aktywizacji Zawodowej jako forma pomocy bezrobotnym na przykładzie Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu pl
dc.title.alternative Centre for Occupational Activation as a form of assistance to the unemployed for example Centre for Occupational Activation at the District Employment Agency in Zywiec pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest wskazanie działania Centrum Aktywizacji Zawodowej jako formy pomocy osobom bezrobotnym oraz ocena jego działań. Bezrobocie jest ciągle poważnym problemem, a praca istotnym elementem w życiu człowieka. W pracy przedstawiony został temat bezrobocia oraz dostępne formy jego przeciwdziałania. Istotną część stanowią przeprowadzone badania, których przedmiotem było Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu. Uzyskane odpowiedzi pozwoliły stwierdzić, że prowadzone przez nie działania są efektywne i mają spory wpływ na sytuację osób bezrobotnych na rynku pracy. pl
dc.abstract.en Aim of the study is to identify actions Centre for Occupational Activation as a form of assistance to the unemployed and to assess its actions. Unemployment is still a serious problem, and the work an important element in human life. The study was presented on unemployment and the available forms its countermeasures. A significant part of which carried out the study, which was the subject of Centre for Occupational Activation at the District Employment Agency in Zywiec. The responses revealed that their cases are effective and have great impact on the situation of the unemployed into the labor market. pl
dc.subject.pl Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – Bezrobocie - Centrum Aktywizacji Zawodowej pl
dc.subject.en Active forms of counteracting unemployment - Unemployment - Centre for Occupational Activation pl
dc.contributor.reviewer Marzec, Małgorzata [SAP11018067] pl
dc.contributor.reviewer Bujak, Kazimierz [SAP11007060] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99620-163084 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)