Jagiellonian University Repository

TEORIA I PRAKTYKA TWORZENIA BIZNES PLANU NA PRZYKŁADZIE FIRMY „TUTAJ KRÓLUJĄ ZWIERZĘTA”

pcg.skipToMenu

TEORIA I PRAKTYKA TWORZENIA BIZNES PLANU NA PRZYKŁADZIE FIRMY „TUTAJ KRÓLUJĄ ZWIERZĘTA”

Show full item record

dc.contributor.advisor Stańczyk, Izabela [SAP13018033] pl
dc.contributor.author Żylińska, Ilona pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:32:01Z
dc.date.available 2020-07-26T16:32:01Z
dc.date.submitted 2015-09-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206786
dc.language pol pl
dc.title TEORIA I PRAKTYKA TWORZENIA BIZNES PLANU NA PRZYKŁADZIE FIRMY „TUTAJ KRÓLUJĄ ZWIERZĘTA” pl
dc.title.alternative Theoretical and practical aspects of business plan creation, based on an example of "Tutaj Kroluja Zwierzeta" company pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Zamiarem niniejszej pracy licencjackiej jest ukazanie, w teorii i praktyce, czym jest biznes plan i z jakich powodów się go sporządza. W pracy omówiono zagadnienia związane z częścią teoretyczną tworzenia takiego dokumentu. Omówiono również części składowe podstawowego biznes planu. W części praktycznej przedstawiono jak można dokonać analizy biznesowej dla małej firmy oferującej usługi opieki nad zwierzętami. pl
dc.abstract.en The goal of this thesis is to show the theoretical and practical aspects of what a business plan is, and the reasons for creating it. The work describes theoretical issues of creating such a document. Additionally, various components of a business plan have been described in a greater detail. The practical part explains how a business analysis can be undertaken for a small company offering domestic animal care services. pl
dc.subject.pl biznes plan – jednoosobowa działalność - mikrofirma pl
dc.subject.en business plan – micro company - sole trading pl
dc.contributor.reviewer Stańczyk, Izabela [SAP13018033] pl
dc.contributor.reviewer Bugaj, Justyna [SAP11119609] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99617-43464 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie personelem pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)