Jagiellonian University Repository

„KULINARNA WOJNA SMAKÓW” JAKO JEDNO ZE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA PRODUKTU MEDIALNEGO

pcg.skipToMenu

„KULINARNA WOJNA SMAKÓW” JAKO JEDNO ZE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA PRODUKTU MEDIALNEGO

Show full item record

dc.contributor.advisor Różycka, Magdalena pl
dc.contributor.author Piela, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:30:56Z
dc.date.available 2020-07-26T16:30:56Z
dc.date.submitted 2015-10-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206769
dc.language pol pl
dc.title „KULINARNA WOJNA SMAKÓW” JAKO JEDNO ZE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA PRODUKTU MEDIALNEGO pl
dc.title.alternative THE “CULINARY WAR OF TASTES” AS ONE OF THE SOURCES OF FINANCING THE MEDIA PRODUCT pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Medialny produkt kulinarny to w dzisiejszych czasach rzecz powszechna i obecna w każdym medium. Choć produkt ten często występuje w mediach, to jednak istnieje niezwykle mało opracowań naukowych na jego temat. Tak więc zjawisko to otwarte jest na dalsze badania i formułowanie wniosków dotyczących sfery kulinariów w mediach. Przedmiotem pracy jest specyfika medialnego produktu kulinarnego oraz jego potencjału reklamowego. Podjęto również próbę zdefiniowania potrzeb konsumentów, jako przyczyny obecności produktu kulinarnego na rynku mediów. Część badawcza pracy prezentuje przykłady i charakterystykę medialnego produktu kulinarnego w polskich mediach, w szczególności w radiu i telewizji. Egzemplifikacją powyższych rozważań są radiowe programy kulinarne: „Porady Kulinarne” w Radiu Maryja (nadawca społeczny) oraz „Gastrofaza” w Antyradiu (nadawca komercyjny) a także w stacjach telewizyjnych „Kuchenne rewolucje” TVN (nadawca komercyjny) oraz „Okrasa łamie przepisy” TVP 1 (nadawca publiczny). Celem pracy jest jednak nie tylko zbadanie potencjału medialnego produktu kulinarnego, ale również próba uzupełnienia stanu badań na jego temat. pl
dc.abstract.en The culinary media product is nowadays a thing universal and present in every medium. Even though this product is often found in the media, there are few scientific publications on it. In this regard, this phenomenon is open for further research that leads to formulating conclusions about the culinary sphere of the media. The subject of the thesis is the specific character of the media culinary product and its advertising potential. The thesis attempts to define the needs of consumers that are considered to be the reason for the culinary product’s presence on the media market. The research part of the study presents examples and characteristics of the media culinary product in the Polish media, with the focus on the radio and television. These considerations are exemplified by such culinary programs on the radio as “Porady kulinarne” on Radio Maryja (social broadcaster), “Gastrofaza” on Antyradio (commercial broadcaster); as well as on TV in such programs as “Kuchenne rewolucje” on TVN (commercial broadcaster) and “Okrasa łamie przepisy” on TVP 1 (public broadcaster). The aim of the thesis in not only to analyse the potential of the culinary media product, but it is also an attempt at complementing the state of research on it. pl
dc.subject.pl PRODUKT MEDIALNY – MEDIALNY PRODUKT KULINARNY – DUAL PRODUCT MARKET – LOKOWANIE PRODUKTU – MEDIA KULINARNE pl
dc.subject.en MEDIA PRODUCT – CULINARY MEDIA PRODUCT – DUAL PRODUCT MARKET – PRODUCT PLACEMENT – CULINARY MEDIA pl
dc.contributor.reviewer Woźniak, Cezary [SAP14003629] pl
dc.contributor.reviewer Różycka, Magdalena pl
dc.contributor.reviewer Różycka, Magdalena pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99599-128632 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie kulturą i mediami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)