Jagiellonian University Repository

Wytwarzanie i charakterystyka falowodów z nanocząstkami srebra

pcg.skipToMenu

Wytwarzanie i charakterystyka falowodów z nanocząstkami srebra

Show full item record

dc.contributor.advisor Pustelny, Szymon [SAP11019465] pl
dc.contributor.author Bogusiak, Tomasz pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:28:49Z
dc.date.available 2020-07-26T16:28:49Z
dc.date.submitted 2015-09-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206736
dc.language pol pl
dc.title Wytwarzanie i charakterystyka falowodów z nanocząstkami srebra pl
dc.title.alternative Manufacturing and characterization of waveguides with silver nanoparticles pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca ta miała na celu wprowadzenie do tematyki wytwarzania falowodów z nanocząstkami srebra przy użyciu mikroobróbki laserowej oraz pokazanie możliwości realizacji tego konceptu. Z tego powodu praca ta zawiera obszerny wstęp teoretyczny, część eksperymentalną oraz część obliczeniową obejmującą symulacje FEM i FDTD.Pokazano, że stworzony układ testowy pozwala na mikroobróbkę laserową przygotowanych matryc szklanych i wytwarzanie w nich in situ nanocząstek srebra. Symulacje metodą FEM potwierdzają, iż wytwarzane w ten sposób struktury posiadają zdolność do prowadzenia światła i sprzęgania się z innymi strukturami fotonicznymi. Obliczenia FDTD pozwoliły na scharakteryzowanie przykładowych układów falowód – rezonator oraz nakreślenie kierunku dalszych badań. pl
dc.abstract.en This work was aimed at the introduction to the matter of silver nanoparticle waveguides manufacturing by laser micromachining and at showing the possibility of realization of this concept. For this reason, the work includes an extensive theoretical introduction, an experimental section and a computational section consisting of FEM and FDTD simulations.It has been demonstrated that the constructed test experimental configuration enables laser micromachining of prepared glass matrices and in situ silver nanoparticle generation. FEM simulations have confirmed that structures produced in such a way are capable of confining light and coupling with other photonic structures. FDTD computations have permitted to characterize examples of waveguide – resonator systems and to outline the direction of further research. pl
dc.subject.pl nanocząstki srebra, falowody, rezonatory pierścieniowe, mikroobróbka laserowa, symulacje FDTD pl
dc.subject.en silver nanoparticles, waveguides, ring resonators, laser micromachining, FDTD simulations pl
dc.contributor.reviewer Pustelny, Szymon [SAP11019465] pl
dc.contributor.reviewer Rams, Michał [SAP11016294] pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99563-160786 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy zaawansowane materiały i nanotechnologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)