Jagiellonian University Repository

Estimation of QCD Background in the Search for the Heavy Charged Higgs Boson Using Real Data From the ATLAS Experiment

pcg.skipToMenu

Estimation of QCD Background in the Search for the Heavy Charged Higgs Boson Using Real Data From the ATLAS Experiment

Show full item record

dc.contributor.advisor Praszałowicz, Michał [SAP11009404] pl
dc.contributor.advisor Brückman de Renstrom, Paweł pl
dc.contributor.author Krzysiak, Janina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:28:41Z
dc.date.available 2020-07-26T16:28:41Z
dc.date.submitted 2015-09-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206734
dc.language eng pl
dc.title Estimation of QCD Background in the Search for the Heavy Charged Higgs Boson Using Real Data From the ATLAS Experiment pl
dc.title.alternative Szacowanie tła QCD na podstawie danych rzeczywistych z eksperymentu ATLAS w ramach poszukiwań ciężkiego naładowanego bozonu Higgsa pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Oszacowano wielodżetowe tło QCD dla energii $\sqrt{s}=8$ TeV, używając metody polegającej na stworzeniu szablonu tła QCD przez odjęcie tła elektrosłabego wysymulowanego generatorami Monte Carlo od rzeczywistych danych z eksperymentu ATLAS. Stworzono szablony dla dwóch zmiennych dyskryminujących: masy poprzecznej i upsilona (zmiennej czułej na polaryzację leptonu tau). Z obu tych zmiennych korzysta się w poszukiwaniu sygnału naładowanego bozonu Higgsa. pl
dc.abstract.en The QCD multijet background for $\sqrt{s}=8$ TeV energies was estimated using the template method, a technique utilizing MC-generated electroweak backgrounds and real data from the ATLAS experiment to create a template shape, for two discriminating variables: transverse mass and a tau polarization-sensitive variable upsilon, both of which are used in the search for a charged Higgs boson signal. pl
dc.subject.pl tło QCD, naładowany bozon Higgsa, metoda szablonowa, ATLAS pl
dc.subject.en QCD background, charged Higgs, template method, ATLAS pl
dc.contributor.reviewer Słomiński, Wojciech [SAP11008759] pl
dc.contributor.reviewer Praszałowicz, Michał [SAP11009404] pl
dc.contributor.reviewer Brückman de Renstrom, Paweł pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99561-146848 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.fieldofstudy fizyka teoretyczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)