Jagiellonian University Repository

Duszpasterstwo w Wojsku Polskim

pcg.skipToMenu

Duszpasterstwo w Wojsku Polskim

Show full item record

dc.contributor.advisor Zarzycki, Zdzisław [SAP11015887] pl
dc.contributor.author Morkisz, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:27:44Z
dc.date.available 2020-07-26T16:27:44Z
dc.date.submitted 2015-09-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206719
dc.language pol pl
dc.title Duszpasterstwo w Wojsku Polskim pl
dc.title.alternative Chaplaincy in the Polish Army pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Duszpasterstwo wojskowe stanowi trwały element sprawnie funkcjonującej armii i państwa. Autorka pracy zapragnęła prześledzić tradycje służby duszpasterskiej kapłanów w Wojsku Polskim, poddać analizie podstawy prawne funkcjonowania i organizacji, a także poruszyć kwestie uczestnictwa duszpasterzy w budowaniu i umacnianiu pokoju na świecie.Treść pracy zawarta jest w trzech rozdziałach. W pierwszym przedstawiono tradycje wojskowego duszpasterstwa na ziemiach polskich od czasów najdawniejszych do roku 1989. W drugim rozdziale omówione zostały regulacje prawne i organizacja duszpasterstwa wojskowego po przełomie polityczno- społecznym w 1989. Trzeci rozdział porusza zagadnienie funkcji duszpasterstwa we współczesnych Siłach Zbrojnych RP. Poruszono kwestie nowych zadań kapłanów w kontekście aktywnego uczestnictwa polskich Sił Zbrojnych w międzynarodowych operacjach i misjach. Dokonano próby ustalenia statusu duchownych na gruncie praw człowieka oraz międzynarodowego prawa humanitarnego. Autorka wyraża nadzieje, iż duszpasterska troska o żołnierza będzie stale wspierana przez władze państwowe dla poszanowania praw obywatela i człowieka. pl
dc.abstract.en Military chaplaincy plays a particular role in the well-functioning Army and State. The author of this dissertation attempts to characterize the history of chaplaincy in Polish Armed Forces, analyse the legal regulations of functioning and organisation and also describe the participation of military chaplains in building and world peacekeeping.The content of dissertation contains within three chapters. The first chapter presents the history of military chaplaincy on Polish lands from the Middle Ages till year 1989. The second chapter presents the legal regulations and the structure of military chaplaincy after the politico-social transformation in 1989. The third chapter presents the new role of military chaplains in the context of participating in International military missions and operations. In this chapter the author attempts to determine the status of chaplains with reference to the International Law of Human Rights and International Humanitarian Law.The author hopes that the authorities will support the pastoral care of soldiers in order to respect citizen and human rights. pl
dc.subject.pl Ordynariat Polowy, Wojsko Polskie, Duszpasterstwo wojskowe, Kapelan wojskowy pl
dc.subject.en Military Ordinariate, Polish Army, Military chaplaincy, Military chaplain pl
dc.contributor.reviewer Zarzycki, Zdzisław [SAP11015887] pl
dc.contributor.reviewer Krzysztofek-Strzała, Katarzyna pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99545-132146 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)