Jagiellonian University Repository

Otoczenie organizacji a efektywność jej działania na przykładzie Instytutu Francuskiego w Krakowie

pcg.skipToMenu

Otoczenie organizacji a efektywność jej działania na przykładzie Instytutu Francuskiego w Krakowie

Show full item record

dc.contributor.advisor Peter-Bombik, Katarzyna [SAP11018426] pl
dc.contributor.author Wiszniewska, Olga pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:26:39Z
dc.date.available 2020-07-26T16:26:39Z
dc.date.submitted 2015-09-11 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206702
dc.language pol pl
dc.title Otoczenie organizacji a efektywność jej działania na przykładzie Instytutu Francuskiego w Krakowie pl
dc.title.alternative The influence of an organisation's environment on its efficiency based on the French Institute in Cracow pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Poniższa praca ma na celu zaprezentowanie specyfiki działalności Instytutu Francuskiego w Krakowie ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego otoczenie, a także możliwość wpływu elementów otoczenia na efektywność tej organizacji. Praca porusza aspekt teoretyczny zarządzania organizacją oraz charakterystykę jej otoczenia, wykazuje również korelację pomiędzy elementami otoczenia a samą organizacją. Dodatkowo praca zawiera wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród pracowników oraz klientów Instytutu Francuskiego w celu poznania form współpracy organizacji z otoczeniem. pl
dc.abstract.en The purpose of this dissertation is to show the characteristic of the activities maintained by the French Institute in Cracow with particular attention to its environment and also the potential impact of the environment's elements on the organisation. The dissertation also shows the theoritical aspects of the organisation management, and the corelation between the elements and the organisation itself. In addition, the thesis contains the results of an empirical research carried out among employees and clients of the French Institute to learn about the forms of cooperation between the organization and its environment. pl
dc.subject.pl ORGANIZACJA, ZARZĄDZANIE, OTOCZENIE, EFEKTYWNOŚĆ, INSTYTUT FRANCUSKI pl
dc.subject.en ORGANISATION, MANAGEMENT, ENVIRONMENT, EFFICIENCY, FRENCH INSTITUTE pl
dc.contributor.reviewer Szczudlińska-Kanoś, Agnieszka [SAP14003583] pl
dc.contributor.reviewer Peter-Bombik, Katarzyna [SAP11018426] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99526-143938 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)