Jagiellonian University Repository

Wybrane zagadnienia dotyczące świadomości u ssaków

pcg.skipToMenu

Wybrane zagadnienia dotyczące świadomości u ssaków

Show full item record

dc.contributor.advisor Młynarski, Jan [SAP11016964] pl
dc.contributor.author Jelonek, Agata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:23:03Z
dc.date.available 2020-07-26T16:23:03Z
dc.date.submitted 2015-09-11 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206646
dc.language pol pl
dc.title Wybrane zagadnienia dotyczące świadomości u ssaków pl
dc.title.alternative Selected issues on mammals' consciousness pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W pracy tej została przedstawiona dyskusja dotycząca problemu świadomości zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem ssaków. Przywołuje koncepcje takich autorów jak: D. Chalmers, D. Griffin, T. Nagel czy D. Dennett, zawierając także uwagi krytyczne względem problemu. Praca przywołuje współczesne badania, analizuje historyczne koncepcje i etyczne podłoże idei praw zwierząt. Przedstawia również analizę najważniejszych dowodów empirycznych, które ukazują podobieństwa pomiędzy myśleniem i rozwiązywaniem problemów ludzi i zwierząt. Pokazuje zdolności językowe szympansów, posługiwania się prostymi narzędziami czy też tworzenia sztuki. Porusza problemy napotykane przez badaczy przy opisywaniu, tak złożonego i subiektywnego stanu, jakim jest świadome odczuwanie. Analizując poszczególne przykłady, świadomość została przedstawiona w pracy, jako cecha biologiczna, biorąca udział w monitorowaniu działań, planowaniu i kreowaniu tożsamości. Celem pracy jest zwrócenie uwagi na problem świadomych doznań ssaków nie zawężając dociekań jedynie do gatunku Homo sapiens. pl
dc.abstract.en Within this paper I am presenting the discussion about the problem of animal consciousness with special emphasis on mammals. Evokes concepts such authors as: D. Chalmers, D. Griffin, T. Nagel or D. Dennett, containing critical voices against this issue. The work involves contemporary research, analyzes historical concepts and ethical background of animal rights. The paper also presents an analysis of the most important empirical evidence to show the similarities between thinking and problem-solving of humans and animals. I describe language skills of mammals like chimpanzees and the ability to use simple tools or to create art. Raises problems encountered by researchers at describing such a complex and subjective state such as consciousness. Analyzing variety of samples, consciousness is a naturalfeature participating in monitoring activities, planning and creating identity. Aim of this study is to draw attention to the problem of conscious experience of mammals, not only restricted to the inquiry of the species Homo sapiens. pl
dc.subject.pl świadomość, filozofia, umysł, ssaki pl
dc.subject.en consciousness, philosophy, mind, mammals pl
dc.contributor.reviewer Młynarski, Jan [SAP11016964] pl
dc.contributor.reviewer Mróz, Piotr [SAP11012482] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99467-129383 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy kognitywistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)