Jagiellonian University Repository

Pielęgnowanie pacjenta dorosłego z wyłonioną stomią jelitową miesiąc po zabiegu operacyjnym

pcg.skipToMenu

Pielęgnowanie pacjenta dorosłego z wyłonioną stomią jelitową miesiąc po zabiegu operacyjnym

Show full item record

dc.contributor.advisor Ziarko, Ewa [SAP20001902] pl
dc.contributor.author Wójcik, Ewa pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:22:48Z
dc.date.available 2020-07-26T16:22:48Z
dc.date.submitted 2015-10-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206642
dc.language pol pl
dc.title Pielęgnowanie pacjenta dorosłego z wyłonioną stomią jelitową miesiąc po zabiegu operacyjnym pl
dc.title.alternative Nursing model for adult patient with stoma one month after surgery pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Rak jelita grubego zaliczany jest do nowotworów złośliwych. Jest przyczyną wyłonienia stomii jelitowej ratującej życie lub zdrowie pacjenta. Stomia jelitowa to połączenie światła jelita cienkiego lub grubego z powierzchnią ciała. Jest okaleczeniem trudnym do zaakceptowania przez chorego, które wpływa na poszczególne dziedziny życia. Dlatego w praktyce pielęgniarskiej model opieki nad pacjentem ze stomią jest bardzo istotny. W pracy zwrócono uwagę na rolę funkcji edukacyjnej pielęgniarki w aspekcie pielęgnowania stomii dostosowanej indywidualnie do każdego pacjenta, biorąc pod uwagę wiek, płeć, czynniki demograficzne. W pracy zawarto podziały stomii, wskazania do jej wyłonienia, powikłania oraz rodzaje sprzętu stomijnego. Wykorzystano metodę analizy piśmiennictwa, artykułów oraz podręczników. Do pracy wykorzystano zdjęcia sprzętu stomijnego oraz materiały edukacyjne dla pacjentów ze stomią.Celem pracy było opracowanie modelu opieki nad pacjentem dorosłym z wyłonioną stomią jelitową w czasie miesiąca po zabiegu operacyjnym według teorii Dorothy Orem. Zawarte w pracy problemy zdrowotne, cele i interwencje pielęgniarskie mają za zadanie zlikwidowanie bądź zmniejszenie deficytu samoopieki pacjenta. pl
dc.abstract.en The colorectal cancer is among the most common ones, which is a cause of performing intestinal stoma saving life or health of patients. The intenstinal stoma is conection of intestinal lumen (small or large) with body surface. Intenstinal stoma is injury which is hard to accept for patients. In nurse practise the nursing model of patients with stoma is very important. In the paper, it was noticed that educational role of the nurse in taking care of stomia, adjusted individually to patient, considering age, sex, and demographic factor. Here was included divisions of stoma, indications to cause it, complications and types of ostomy equipment. In this paper we used analysis of articels and books. Photos used come from ostomy equipment and materials for patients. The purpose of the study was an analysis of nursing model for adult patient with stoma one month after surgery. Postoperative helth problems, purposes and nursing interventions included in the paper should eradicate or reduce patients self-care deficit. pl
dc.subject.pl Słowa kluczowe: stomia jelitowa, model opieki, samopielęgnacja, teoria Dorothy Orem, pacjent dorosły. pl
dc.subject.en Key words: intestinal stoma, nursing model, self-care, Dorothy Orem theory, adult patient. pl
dc.contributor.reviewer Ziarko, Ewa [SAP20001902] pl
dc.contributor.reviewer Bodys-Cupak, Iwona [SAP20002063] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99463-128255 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)