Jagiellonian University Repository

Przetwarzanie bodźców ortograficznych u osób niewidomych od urodzenia badane za pomocą technik torowania i obrazowania MRI

pcg.skipToMenu

Przetwarzanie bodźców ortograficznych u osób niewidomych od urodzenia badane za pomocą technik torowania i obrazowania MRI

Show full item record

dc.contributor.advisor Szwed, Marcin pl
dc.contributor.author Urbańczyk, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:22:13Z
dc.date.available 2020-07-26T16:22:13Z
dc.date.submitted 2015-09-03 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206633
dc.language pol pl
dc.title Przetwarzanie bodźców ortograficznych u osób niewidomych od urodzenia badane za pomocą technik torowania i obrazowania MRI pl
dc.title.alternative Processing of Orthographical Stimuli by Congenitally Blind People Investigated With Priming and MRI Techniques pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Opisany w niniejszej pracy projekt badawczy został przeprowadzony w celu zweryfikowania hipotezy o analogicznej funkcji Obszaru Wzrokowej Formy Słowa u osób niewidomych od urodzenia względem osób widzących. Okolica ta odpowiedzialna jest za tworzenie abstrakcyjnej reprezentacji czytanych słów. U osób widzących jej aktywacja uzależniona jest od ortograficznego podobieństwa między czytanymi słowami. Za pomocą behawioralnej metody torowania ortograficznego oraz techniki obrazowania funkcji mózgu w czynnościowym rezonansie magnetycznym (fMRI) udało się wstępnie stwierdzić, że u osób niewidomych wzorzec aktywacji jest analogiczny.W przeprowadzonych eksperymentach prezentowano badanym pary bodźców o różnym stopniu podobieństwa ortograficznego. Bodźcami były ciągi liter przypominające słowa, wyświetlane w dotykowym alfabecie brajla. Im bardziej słowa były do siebie podobne tym szybciej następowała reakcja na nie, w porównaniu z parami, w których bodźce różniły się jedną literą lub były całkowicie odmienne. Zaobserwowano także różnice w aktywacji na wspomniane warunki w lewym płacie potylicznym. U osób widzących obszar ten odpowiada za obróbkę bodźców wzrokowych, a jego przednia część wyspecjalizowana jest czytaniu. Z przeprowadzonych badań wynika, że u osób niewidomych od urodzenia nieużywana przez wzrok część kory mózgowej realizuje inne funkcje, w tym odpowiada za czytanie dotykiem. pl
dc.abstract.en The study was conducted in order to verify the hypothesis about tuning to orthographical differences in the Visual Word Form Area. Congenitally blind participants were presented with pairs of pseudowords with different degree of similarity. The more similar stimuli was the faster were reaction times. The differences were also observed on the brain level. Along with the expectations, identical stimuli caused lesser activation in the parietal lobe than stimuli that had one letter different or totally different letter strings. pl
dc.subject.pl torowanie, fMRI, czytanie, brajl, ortografia pl
dc.subject.en priming, fMRI, reading, Braille, VWFA pl
dc.contributor.reviewer Senderecka, Magdalena pl
dc.contributor.reviewer Szwed, Marcin pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99454-113744 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy kognitywistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)