Jagiellonian University Repository

Świadomość rozpoznawania emocji u osób przeżywających doświadczenia podobne do urojeń

pcg.skipToMenu

Świadomość rozpoznawania emocji u osób przeżywających doświadczenia podobne do urojeń

Show full item record

dc.contributor.advisor Prochwicz, Katarzyna [SAP11018741] pl
dc.contributor.author Oleksiak, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:21:58Z
dc.date.available 2020-07-26T16:21:58Z
dc.date.submitted 2015-10-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206629
dc.language pol pl
dc.title Świadomość rozpoznawania emocji u osób przeżywających doświadczenia podobne do urojeń pl
dc.title.alternative Consciousness of emotion recognition in delusion-prone individuals pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Coraz więcej danych potwierdza występowanie objawów podobnych do psychotycznych np. doświadczeń zbliżonych do urojeń, jako cech przyjmujących rozkład kontinuum w populacji oraz na związek nastawienia urojeniowego z trudnościami w rozpoznawaniu emocji, podobnymi do trudności obserwowanych u chorych na schizofrenię. W tej pracy sprawdzano, czy osoby o różnym stopniu przeżywania doświadczeń podobnych do urojeń mierzonych skalą PDI-21 będą różnić się dostępem do świadomości metapoznawczej, poprawnością rozpoznawania emocji, pewnością decyzji dotyczącej tego, jaką emocję prezentowano, oraz czasami rozpoznawania emocji i podejmowania decyzji o pewności. Przebadano 80 studentów krakowskich uczelni. Badani wypełniali skalę urojeń PDI-21 oraz wykonywali komputerowe zadanie rozpoznawania emocji i oceny pewności tego, jaką emocję wyświetlano, na skali pewności decyzji (Confidence rating). Aby ocenić, czy osoby różniące się liczbą przeżywanych doświadczeń podobnych do urojeń wykazywały różnice pod względem świadomości metapoznawczej, sprawdzano zależności poprawności rozpoznawania emocji i pewności decyzji dotyczącej tego jaką emocję prezentowano. Wyniki wykazały, że osoby różniące się liczbą przeżywanych doświadczeń podobnych do urojeń nie różniły się dostępem do świadomości metapoznawczej, poprawnością rozpoznawania emocji i poziomem pewności decyzji. Wykazano, że osoby o wysokim poziomie nastawienia urojeniowego wolniej, niż osoby uzyskujące niskie wyniki w skali PDI rozpoznawały emocje oraz dłużej podejmowały decyzję dotyczącą tego, jaką emocję prezentowano. pl
dc.abstract.en There is plenty of evidence that psychotic-like experiences and their symptoms eg. experiences similar to delusions occur within the population as traits distributed on a continuum. There is evidence that difficulty recognizing emotions, observed in patients with schizophrenia, occurs in delusion-prone healthy individuals. In this study, it was hypothesized that people with varying degrees of delusion-like experiences, measured by the PDI-21 scale will differ in the degree of access to metacognitive awareness, correctness of recognized emotions, confidence in chosen emotions, and reaction times. Participants completed the PDI-21 scale of delusions and a computer task for identifying emotions, followed by a confidence rating scale. It has been shown that people with high levels of delusion-like experiences recognize emotions slower, and take a longer time to decide which emotion was presented, than people who get low scores on the PDI-21 scale. pl
dc.subject.pl świadomość, rozpoznawanie emocji, pewność decyzji, nastawienie urojeniowe, PDI pl
dc.subject.en consciousness, emotion recognition, confidence rating, delusional-prone, PDI pl
dc.contributor.reviewer Prochwicz, Katarzyna [SAP11018741] pl
dc.contributor.reviewer Łosiak, Władysław [SAP11007927] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99449-127889 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy psychologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)