Jagiellonian University Repository

Współczesne ziarna pyłku w Jaskini Wierzchowskiej Górnej

pcg.skipToMenu

Współczesne ziarna pyłku w Jaskini Wierzchowskiej Górnej

Show full item record

dc.contributor.advisor Gradziński, Michał [SAP11015154] pl
dc.contributor.author Jelonek, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:18:12Z
dc.date.available 2020-07-26T16:18:12Z
dc.date.submitted 2015-09-04 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206570
dc.language pol pl
dc.title Współczesne ziarna pyłku w Jaskini Wierzchowskiej Górnej pl
dc.title.alternative Modern pollen grains in Wierzchowska Górna Cave pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca przedstawia występowanie współczesnych ziaren pyłku w korytarzach Jaskini Wierzchowskiej Górnej, w miejscowości Wierzchowie, na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Próbki pobierano w dwóch sezonach roku 2014 – wiosną i latem. W tym celu we wnętrzu jaskini oraz w rejonie przyotworowym rozstawiono pojemniki, których dno pokryto gliceryną. Zebrany materiał poddano odpowiedniej obróbce chemicznej, następnie po wykonaniu preparatów mikroskopowych, przeanalizowano całą zawartość pobranych próbek, oznaczając obecne w nich ziarna pyłku. Wyniki zinterpretowano pod względem wielkości jaskini, lokalizacji otworów, ukształtowania korytarzy, miejsca ulokowania pojemników, ekspozycji jaskini oraz jej turystyki. pl
dc.abstract.en This paper deals with occurence of modern pollen grains in Wierzchowska Górna Cave (Jaskinia Wierzchowska Górna) (Kraków Upland, Polish Jura). The filed study was conducted in the spring and summer of 2014. Containers with bottom covered with glycerine were placed inside the cave and close to the entrance. The collected material was subjected to chemical treatment. After performing microscopic preparations, the samples were analyzed and pollen grains were identified. The results were interpreted in terms of such factors as: the cave microclimate, location and exhibition of entrances, the configuration of the corridors, places of the containers and the tourist route. pl
dc.subject.pl palinologia, jaskinia, kras, współczesne ziarna pyłku pl
dc.subject.en palynology, cave, karst, modern pollen grains pl
dc.contributor.reviewer Gradziński, Michał [SAP11015154] pl
dc.contributor.reviewer Kędzierski, Mariusz [SAP11015680] pl
dc.affiliation Wydział Biologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99381-112700 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBNOZ pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy - ochrona przyrody pl
dc.fieldofstudy biologia i geologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)