Jagiellonian University Repository

Wybrane sposoby konstrukcji retraktów

pcg.skipToMenu

Wybrane sposoby konstrukcji retraktów

Show full item record

dc.contributor.advisor Niemiec, Piotr [SAP11018367] pl
dc.contributor.author Bulik, Krzysztof pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:18:04Z
dc.date.available 2020-07-26T16:18:04Z
dc.date.submitted 2015-09-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206568
dc.language pol pl
dc.title Wybrane sposoby konstrukcji retraktów pl
dc.title.alternative Selected constructions of ANRs pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca poświęcona jest zagadnieniu retraktów, absolutnych retraktów (otoczeniowych). Główny nacisk położony jest na sposoby konstrukcji wyżej wymienionych obiektów. Poruszone są również zagadnienia związane z produktami zredukowanymi, absolutnymi ekstensorami i podstawowymi własnościami przestrzeni metryzowalnych. pl
dc.abstract.en This paper consists of issues concerning retracts, absolute (neighborhood) retracts. The main aim of this paper is to present various ways of constructing objects which are mentioned above.Also, there are a few results connected with reduced products, absolute extensors and basic properties of metrizable spaces. pl
dc.subject.pl retrakt, topologia, Dugundji, Borsuk, retrakcja , przestrzenie metryzowalne pl
dc.subject.en retract, topology, Dugundji, Borsuk, retraction, metrizable spaces pl
dc.contributor.reviewer Kulczycki, Marcin [SAP11018282] pl
dc.contributor.reviewer Niemiec, Piotr [SAP11018367] pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99379-128106 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WMI2 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy matematyka teoretyczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)