Jagiellonian University Repository

Aplikacja mobilna do przeprowadzenia zmodyfikowanej wersji testu matryc progresywnych

pcg.skipToMenu

Aplikacja mobilna do przeprowadzenia zmodyfikowanej wersji testu matryc progresywnych

Show full item record

dc.contributor.advisor Sochocka, Anna [SAP13902946] pl
dc.contributor.author Ordziniak, Wawrzyniec pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:17:18Z
dc.date.available 2020-07-26T16:17:18Z
dc.date.submitted 2015-08-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206556
dc.language pol pl
dc.title Aplikacja mobilna do przeprowadzenia zmodyfikowanej wersji testu matryc progresywnych pl
dc.title.alternative The mobile application to perform a modified version of progressive matrices test pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem pracy była implementacja zmodyfikowanej wersji testu matryc progresywnych Ravena.W trakcie prac została stworzona aplikacja przeznaczona dla systemów Android zawierająca testy w wersji standardowej oraz zmodyfikowanej komponentowej.Program spełnia wymagania stawiane przed testami psychologicznymi i może być wykorzystywany w badaniach naukowych, natomiast wstępne wyniki eksperymentu wykorzystującego nowe oprogramowanie, potwierdzają jego wysoką trafność teoretyczną. pl
dc.abstract.en The objective of this study was to implement a modified version of Raven's progressive matrices test.During the work the application was created for Android systems containing tests in the standard version and the component.The program complies with the requirements tests of psychology and can be used in scientific research, while preliminary results of an experiment using new software, confirm the high accuracy of theoretical. pl
dc.subject.pl Android, aplikacja, psychologia poznawcza, kognitywistyka, test Raven, test matryc progresywnych pl
dc.subject.en Android, application, cognitive psychology, cognitive science, test Raven, progressive matrices test pl
dc.contributor.reviewer Roterman-Konieczna, Irena pl
dc.contributor.reviewer Sochocka, Anna [SAP13902946] pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99366-131002 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy informatyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)