Jagiellonian University Repository

Implementacja aplikacji do prowadzenia notatek z wykładów w oparciu o środowisko Ruby on Rails

pcg.skipToMenu

Implementacja aplikacji do prowadzenia notatek z wykładów w oparciu o środowisko Ruby on Rails

Show full item record

dc.contributor.advisor Zieliński, Marcin pl
dc.contributor.author Pastorczyk, Krzysztof pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:14:38Z
dc.date.available 2020-07-26T16:14:38Z
dc.date.submitted 2015-07-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206515
dc.language pol pl
dc.title Implementacja aplikacji do prowadzenia notatek z wykładów w oparciu o środowisko Ruby on Rails pl
dc.title.alternative Implementation of an application for lecture notes in the Ruby on Rails framework. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W pracy licencjackiej przedstawiono funkcjonalność aplikacji dedykowanej studentom i nauczycielom akademickim, której celem jest ułatwienie przygotowywania notatek i materiałów z wykładów oraz ćwiczeń, udostępnienie zgromadzonych treści. Dodatkowo aplikacja umożliwia wymianę informacji pomiędzy Użytkownikami. Aplikacja została zbudowana z wykorzystaniem funkcjonalność języka Ruby, niezwykle elastycznego i praktycznego narzędzia, usprawniającego proces tworzenia intuicyjnych programów użytkowych. Mechanizmy, które zostały wykorzystane w niniejszej aplikacji opierają się o funkcjonalności wykorzystywane przez środowiska Ruby on Rails, Bootstrap’a oraz jQuery. Niniejsza praca zawiera część porównawczą, odwołującą się do podobnych aplikacji dostępnych na rynku narzędzi dedykowanych studentom, nauczycielom oraz pracownikom. W pracy przedstawiono krok po kroku poszczególne moduły zaprojektowanej aplikacji z opisem funkcjonalnym. pl
dc.abstract.en The thesis presents the functionality of the application dedicated to students and scholars, whose aim is to facilitate the preparation of notes and materials from lectures and classes and access to the collected content. In addition, the application allows the exchange of information between users. The application was built using the Ruby language, extremely flexible and practical tool to streamline the programming process intuitive utilities. The mechanisms that have been used in this application are based on the functionality used by Ruby on Rails and jQuery Bootstrap'a. This work contains a comparative part that refers to similar applications available on the market dedicated tools for students, teachers and employees. The study presents a step-by-step application specific modules designed a functional description. pl
dc.subject.pl Bootstrap, HTML, CSS, jQuery, notatki z wykładów, MVC pl
dc.subject.en Bootstrap, HTML, CSS, jQuery, lectures notes, MVC pl
dc.contributor.reviewer Białas, Piotr [SAP11015544] pl
dc.contributor.reviewer Zieliński, Marcin pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99313-145301 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy informatyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)