Jagiellonian University Repository

Szacowanie ryzyka ubezpieczeniowego

pcg.skipToMenu

Szacowanie ryzyka ubezpieczeniowego

Show full item record

dc.contributor.advisor Szczepański, Jerzy [SAP11014720] pl
dc.contributor.author Babiarz, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:14:30Z
dc.date.available 2020-07-26T16:14:30Z
dc.date.submitted 2015-09-17 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206513
dc.language pol pl
dc.title Szacowanie ryzyka ubezpieczeniowego pl
dc.title.alternative Estimation of the insurance risk pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W pracy magisterskiej opisano model ryzyka indywidualnego i model ryzyka kolektywnego. Omówiono rozkłady mieszane, metody wyznaczania rozkładu prawdopodobieństwa sumy zmiennych losowych przy użyciu splotów oraz funkcji generującej momenty, a także aproksymację rozkładem normalnym. Przedstawiono również podstawowe własności rozkładów złożonych, rozkładu liczby szkód oraz złożonego rozkładu Poissona, a także udowodniono twierdzenie Panjera. pl
dc.abstract.en The master’s thesis presents models of individual risk and collective risk. The paper shows mixed distributions, methods of computing probability distribution of the sum of random variables using convolutions, using generating functions and normal approximation. It also discusses compound distributions and its characteristics, distribution of the number of claims, properties of compound Poisson distribution and the proof of the Panjer recursion. pl
dc.subject.pl model ryzyka indywidualnego, model ryzyka kolektywnego pl
dc.subject.en individual risk model, collective risk model pl
dc.contributor.reviewer Mazur, Marcin [SAP11017645] pl
dc.contributor.reviewer Szczepański, Jerzy [SAP11014720] pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99311-127725 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WMI2 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy matematyka finansowa pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)