Jagiellonian University Repository

Porównanie ACE-III i CVLT: Wstępne badanie pamięci u zdrowych starszych osób

pcg.skipToMenu

Porównanie ACE-III i CVLT: Wstępne badanie pamięci u zdrowych starszych osób

Show full item record

dc.contributor.advisor Senderecka, Magdalena pl
dc.contributor.author Poczebut, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:13:54Z
dc.date.available 2020-07-26T16:13:54Z
dc.date.submitted 2015-09-03 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206504
dc.language pol pl
dc.title Porównanie ACE-III i CVLT: Wstępne badanie pamięci u zdrowych starszych osób pl
dc.title.alternative The ACE-III and CVLT comparison: A preliminary study of memory in healthy older adults pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Z wiekiem w wyniku naturalnych procesów dochodzi do starzenia się mózgu i w konsekwencji do zaburzeń funkcjonowania poznawczego. Deterioracji ulega między innymi pamięć. Szybkie i skuteczne wykrycie pierwszych objawów demencji, wymaga szybkich i czułych narzędzi. W tym celu używa się przesiewowych testów jak Addenbrooke’s Cognitive Examination III ACE-III) czy Kalifornijski Test Uczenia się Językowego (CVLT).Celem poniższej pracy było porównanie wyników zadań pamięciowych z obu testów, przeprowadzonych na osobach starszych. W badaniu udział wzięło 40 zdrowych osób, które ukończyły pięćdziesiąty rok życia. Kryterium wykluczającym z udziału w procedurze były schorzenia ośrodkowego układu nerwowego (OUN) oraz przebyte lub trwające poważne zaburzenia psychiatryczne. Uczestnicy zostali przebadani przy pomocy takiej samej baterii testów. Poniższe badanie wykazało, że zadania ze skali ACE-III badające pamięć korelują znacząco z wynikami CVLT. Ponadto dostarczyło obiektywnego porównania zadań pamięciowych testu ACE-III ze standaryzowanym testem CVLT oraz podkreśliło konieczność kontynuowania i rozwijania dalszych prac. pl
dc.abstract.en Memory problems and brain aging are natural part of getting older. Sensitive and effective screening tools such as Addenbrooke’s Cognitive Examination III (ACE-III) and California Verbal Learning Test (CVLT) are needed to provide a key to detecting dementia.The aim of this study was to investigate memory tasks in two cognitive screening tools: ACE-III and CVLT, and compare the results obtained by healthy older adults. Both tests were administered among 40 cognitively healthy adults aged under 50. The exclusion criteria were central nervous system diseases and chronic or severe mental disorders. All participants were assessed with the same battery of cognitive tests.ACE-III memory tasks correlated significantly with CVLT. The results of this study provide objective comparison of memory tasks in ACE-III and reinforce the importance of further research. pl
dc.subject.pl ACE-III, CVLT, pamięć, poznawcze testy przesiewowe, testy neuropsychologiczne pl
dc.subject.en ACE-III, CVLT, memory, Cognitive screening test, Neuropsychological tests pl
dc.contributor.reviewer Senderecka, Magdalena pl
dc.contributor.reviewer Chuderski, Adam [SAP13015922] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99300-100080 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy kognitywistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)