Jagiellonian University Repository

Materiały niekonieczne w księgach liturgicznych : objaśnienia dla kapłanów na przykładzie antimensionu

pcg.skipToMenu

Materiały niekonieczne w księgach liturgicznych : objaśnienia dla kapłanów na przykładzie antimensionu

Show full item record

dc.contributor.author Nowak, Alicja [SAP11016647] pl
dc.contributor.editor Gronek, Agnieszka [SAP11018801] pl
dc.date.accessioned 2016-02-08T16:41:28Z
dc.date.available 2016-02-08T16:41:28Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7624-132-6 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/20648
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Materiały niekonieczne w księgach liturgicznych : objaśnienia dla kapłanów na przykładzie antimensionu pl
dc.title.alternative Unnecessary materials in liturgical books : explanations for priests (on the example of the antimension) pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Collegium Columbinum pl
dc.description.physical 147-174 pl
dc.abstract.pl W XVII- wiecznych edycjach euchologionów i liturgiarionów znajdowało się też sporo materiału dodatkowego, objaśniającego i nieobowiązkowego, który można umownie nazwać „niekoniecznym”, np. komentarze w formie pouczeń lub różnorakie pomoce ilustracyjne (schematy dyskosu czy tetrapodu). Te właśnie dodatki, mocniej związane w lokalną praktyką liturgiczno-obrzędową stanowią cenne źródło wielu informacji. Świadczą one bowiem o problemach, potrzebach i ambicjach ówczesnych kapłanów, także samoświadomości głównie wyższego duchowieństwa. Ilustrują starania o wyeliminowanie błędów z czynności kapłańskich, dbałość o należyte wykształcenie kandydatów do stanu duchownego; są zatem wyrazem troski o odbudowę formacji kapłańskiej. Jednym z tematów podjętych wówczas była kwestia obowiązku i sposobu użycia antimensionu, którego schematy wypełniały już karty średniowiecznych manuskryptów. W XVII w. te istotne liturgiczne chusty były drukowane w Ławrze Kijowsko-Pieczerskiej. pl
dc.abstract.en 17th-century prints of euchologies or liturgiarions feature numerous additions and commentaries regarded as redundant, such as forewords with teachings for priests and numerous illustrations (schemas of diskos or tetrapods, etc.). Such unnecessary materials from liturgical books are evidence that Orthodox clergy elites had partaken of debates over responsible priesthood and the number of educational and publishing activities for the reconstruction of the ethos of Orthodox pastors. They also describe attempts at arranging and unifying liturgical practice. One of the themes was obligatory liturgical presence and respect for the antimension whose schemas can be found in medieval manuscript books. During the 17th century, this important liturgical text was printed in the Kiev Pechersk Lavra pl
dc.subject.pl antimension pl
dc.subject.pl kapłan pl
dc.subject.pl liturgia pl
dc.subject.pl przedmowa pl
dc.subject.en antimension pl
dc.subject.en priest pl
dc.subject.en lithurgy pl
dc.subject.en preface pl
dc.description.series Biblioteka Tradycji, ISSN 1895-6033; nr 140 pl
dc.description.points 8 pl
dc.description.publication 2,4 pl
dc.title.container O miejsce książki w historii sztuki pl
dc.contributor.institution Muzeum Narodowe w Krakowie pl
dc.contributor.institution Akademia Sztuk Pięknych pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Nowak, Alicja: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Katedra Ukrainoznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 48 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych