Jagiellonian University Repository

Uogólnione modele liniowe

pcg.skipToMenu

Uogólnione modele liniowe

Show full item record

dc.contributor.advisor Kościelniak, Piotr [SAP11018366] pl
dc.contributor.author Wilga, Michał pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:09:03Z
dc.date.available 2020-07-26T16:09:03Z
dc.date.submitted 2015-09-17 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206436
dc.language pol pl
dc.title Uogólnione modele liniowe pl
dc.title.alternative Generalized Linear Models pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca omawia klasę uogólnionych modeli liniowych, ich własności, estymację parametrów oraz analizę dopasowania. Bardziej szczegółowo zostały omówione 3 modele - model dwumianowy, model Poissona i model wielomianowy. Powyższe modele zostały również zaimplementowane w środowisku R na podstawie przykładów z wykorzystaniem oryginalnych danych. pl
dc.abstract.en This master's thesis is about the class of Generalized Linear Models, their properties, parameter estimation and inference. The master's thesis presents in more detail 3 generalized models - binomial regression model, Poisson regression and multinomial regression. Those models have been also implemented in R and have been used to analize sample data. pl
dc.subject.pl Uogólnione modele liniowe, modele liniowe, logit, probit, regresja Poissona, modele dwumianowe, modele zliczające, modele wielomianowe, tabele kontyngencji, rodzina rozkładów wykładniczych, metoda Fishera pl
dc.subject.en Generalized Linear Models, Linear Models, Logit, Probit, Poisson Regression, Binomial data regression, Binomial regression model, Count Regression, Multinomial regression, Multinomial Data, Congingency Tables, Fisher scoring, Exponential family of distributions pl
dc.contributor.reviewer Kościelniak, Piotr [SAP11018366] pl
dc.contributor.reviewer Mazur, Marcin [SAP11017645] pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99221-136524 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WMI2 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy matematyka finansowa pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)