Jagiellonian University Repository

Mieszczański "świat na opak".Działalność Stowarzyszenia „Schlaraffia” na ziemiach polskich w latach 1909–1938.

pcg.skipToMenu

Mieszczański "świat na opak".Działalność Stowarzyszenia „Schlaraffia” na ziemiach polskich w latach 1909–1938.

Show full item record

dc.contributor.advisor Kurkowska-Budzan, Marta [SAP11017636] pl
dc.contributor.author Bojda, Marcin pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:08:40Z
dc.date.available 2020-07-26T16:08:40Z
dc.date.submitted 2015-07-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206430
dc.language pol pl
dc.title Mieszczański "świat na opak".Działalność Stowarzyszenia „Schlaraffia” na ziemiach polskich w latach 1909–1938. pl
dc.title.alternative Bourgeoisie "topsy-turvy world". "Schlaraffia" society on Polish soil in the years 1909-1938. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W swojej pracy magisterskiej zajmuję się działalością Stowarzyszenia Humanitarnego "Schlaraffia" na ziemiach polskich. „Schlaraffia” narodziła się w 1859 r. w Pradze, w kręgu artystów związanych z Teatrem Niemieckim. Choć jej ceremoniał mógł się kojarzyć z masonerią, był on raczej parodią masonerii, a przede wszystkim rycerstwa. Stowarzyszenie zakorzeniło się także na ziemiach polskich – w Poznaniu, Bielsku, Cieszynie, Krakowie, Lwowie, Bydgoszczy, Przemyślu i Katowicach. "Schlaraffia" istniała tu do 1938 r., kiedy została zlikwidowana dekretem prezydenta Mościckiego jako organizacja "zależna od masonerii". W swojej pracy staram się zrozumieć prawdziwy charakter tego stowarzyszenia. Patrzę na nie z perspektywy "karnawału" Bachtina, badam antropologiczne i społeczne znaczenie szlarafijskiego "nonsensu", analizuję symbolikę, w której odwoływano się do ludowego mitu "Schlaraffenlandu" - krainy obżarstwa i lenistwa. Rekonstruuję losy "Schlaraffii" na ziemiach polskich - losy członków w I wojnie światowej, relacje stowarzyszenia z państwem Polskim, reakcje szlarafów polskich na zwycięstwo nazistów w Niemczech, kontakty z innymi organizacjami i okoliczności likwidacji "Schlaraffii" w Polsce. Na podstawie dokumentów "Schlaraffii" staram sie też odtworzyć mentalność i codzienność szlarafów polskich - ich stosunek do życia zawodowego, małżeństwa, śmierci. Próbuję odpowiedzieć, jak ideologia "Schlaraffii" wpływała na ich postawy. Jak wreszcie wyglądały same szlarafijskie posiedzenia? pl
dc.abstract.en In my master thesis I write about activities of the "Schlaraffia" society on Polish soil. "Schlaraffia" was founded in 1859 in Prague among the artists of local German Theatre. It has its own ceremonial, similar to the freemasonry, but "Schlaraffia" is rather its travesty. "Schlaraffia" had spread all over the world - also in Poland: in Poznan, Bielsko, Cieszyn, Cracow, Lviv, Bydgoszcz Przemyśl and Katowice. It existed in Poland untill 1938, when it was banned with presidential decree as a masonic organisation. In my thesis I try to understand the real character of the organisation, I am using Bachtins notion of carnival, I examine symbols taken from the popular myth of "Schlaraffenland" (Cocaigne) - "paradise for improvident". I write about the history of "Schlaraffia" on Polish soil - fate of the members during the I world war, relations with Polish state, reaction to nazism, contacts with another organisations and finally liquidation of "Schlaraffia" in Poland. Using "Schlaraffia's" documents I try to analyse mentality of members - their attitude towards work, women and death. I try to show how "Schlaraffia's" meetings looked like. pl
dc.subject.pl Schlaraffia; Szlarafia; masoneria; wolnomularstwo; stowarzyszenia paramasońskie; stowarzyszenia; mieszczaństwo; mieszczanie; Niemcy; mniejszość niemiecka; mentalność; Kraków; Cieszyn; Bielsko; Lwów; Przemyśl; Poznań; Katowice; karnawał; nonsens; Schlaraffenland, Kukania pl
dc.subject.en Schlaraffia; freemasonry; associations; societies; bourgeoisie; burghers; townspeople; middle class; Germans; German minority; mentality; Cracow; carnival; nonsense; Cocaigne pl
dc.contributor.reviewer Kurkowska-Budzan, Marta [SAP11017636] pl
dc.contributor.reviewer Zamorski, Krzysztof [SAP11008883] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99210-127499 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy historia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)