Jagiellonian University Repository

Samowola budowlana w świetle przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

pcg.skipToMenu

Samowola budowlana w świetle przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

Show full item record

dc.contributor.advisor Niżnik-Dobosz, Iwona [SAP11011670] pl
dc.contributor.author Żołądź, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:08:32Z
dc.date.available 2020-07-26T16:08:32Z
dc.date.submitted 2015-11-18 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206428
dc.language pol pl
dc.title Samowola budowlana w świetle przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane pl
dc.title.alternative The unpermitted building by the state of 7 July 1994 Construction Law pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca poświęcona jest samowoli budowlanej. Problematyki zjawiska samowoli budowlanej jest istotna z prawnego punktu widzenia ponieważ jego skala jest wysoka, czego dowodem jest ilość prowadzonych w tym zakresie przez organy nadzoru budowlanego postępowań. Dlatego celem pracy, po pierwsze, jest zapoznanie się bliżej z tym zjawiskiem poprzez zrekonstruowanie jego elementów z poszczególnych przepisów ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013r. poz. 1409 j.t. z późn. zm ) a następnie wskazanie rodzajów samowoli budowlanych, sposobu ich legalizacji oraz ukazanie konsekwencji, w tym możliwych sankcji administracyjnych jak i karnych, w przypadku ich popełnienia. Po wtóre, przedstawienie problemów prawnych, które powstają przy rozstrzyganiu spraw administracyjnych dotyczących samowoli budowlanej, co ma ogromne znaczenie dla prawidłowego ich rozstrzygania przez organy nadzoru budowlanego. pl
dc.abstract.en This work is devoted to an unpermitted building. Issues of the phenomenon of the unpermitted building is important becouse its scale is high as evidenced a large numbers of proceedings conducted by organs of the building inspection. This work, firstly, taking a closer look at the unpermitted building by reconstructing his elements from individual provisions of the state of 7 July 1994 Construction Law and then showing types of the unpermitted building,methods of their legalization and showing consequences, especially possible sanctions. Secondly, this work is aims to show issues of law wchich coming into existence during administrative proceedings relating to the unpermitted building what the great importance has for correct of their settling by organs of the building inspection. pl
dc.subject.pl samowola budowlana pl
dc.subject.en the unpermitted building pl
dc.contributor.reviewer Niżnik-Dobosz, Iwona [SAP11011670] pl
dc.contributor.reviewer Dąbek, Dorota [SAP11015824] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99207-101075 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)