Jagiellonian University Repository

Górale z Nowej Huty - omówienie działalności i historii Zespołu Góralskiego Hamernik

pcg.skipToMenu

Górale z Nowej Huty - omówienie działalności i historii Zespołu Góralskiego Hamernik

Show full item record

dc.contributor.advisor Maj, Małgorzata [SAP11007284] pl
dc.contributor.author Kopeć, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:08:24Z
dc.date.available 2020-07-26T16:08:24Z
dc.date.submitted 2015-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206426
dc.language pol pl
dc.title Górale z Nowej Huty - omówienie działalności i historii Zespołu Góralskiego Hamernik pl
dc.title.alternative Highlanders from Nowa Huta - characteristic and history of folk ensemble Hamernik pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca ma na celu omówienie działalności i historii Zespołu Góralskiego Hamernik na tle budującej się Nowej Huty. Zespół założony w 1979 roku przez małżeństwo Annę i Kazimierza Lassaków pochodzących rodem z Podhala. Zespół zrzesza zarówno członków, którzy mają korzenie podhalańskie, jak i rodowitych krakowian zamiłowanych w folklorze podhalańskim. Praca ma na celu przybliżenie problemów tożsamościowych oraz motywacji członków zespołu do uczestnictwa w tego typu przedsięwzięciu. W pracy zostały również poruszone tematy budowy Nowej Huty oraz próba charakterystyki jej pierwszych mieszkańców oraz rozwoju instytucji kulturalnych na tym terenie. Ważnym elementem również staje się podkreślenie ogromnego wpływu rozwoju Nowej Huty na działalność Hamernika. Następnie praca skupia się na sytuacji współczesnej polskiej sceny folklorystycznej oraz jej kondycji. Kolejnym tematem jest folklor skalnego Podhala również z punktu widzenia współczesnej refleksji. Następnie praca omawia 36 letnią historię Zespołu Hamernik z naciskiem na pierwsze lata istnienia Zespołu oraz omówienie motywacji jakimi kierowali się jego założyciele - Anna i Kazimierz Lassakowie. Następnie autorka skupia się na czasach współczesnych i obecnych członkach zespołu, pokazując jego współczesne problemy oraz dokonując charakterystyki poszczególnych grup tworzących zespół. Również poprzez przytoczenie indywidualnych refleksji kierownictwa jak i członków zespołu przytacza jego codzienną działalność. pl
dc.abstract.en The text aims to discuss the activities and history of the Folk Ensemble Hamernik against edifying to Nowa Huta. The group was founded in 1979 by a married couple Anna and Kazimierz Lassak, coming straight from the Podhale Region. The team brings together both members who have roots Highlands and native of Krakow . The work aims to bring the issues of identity and motivation of team members to participate in this type of venture. The text also raised issues of building of Nowa Huta and the attempt to characterize its first inhabitants and the development of cultural institutions in the area. An important element is also becoming emphasize the enormous impact of the development of Nowa Huta Hamerník activities. Then work focuses on the situation of contemporary Polish folk scene and its condition. Another theme is folk of Podhale Region also from the point of view of contemporary reflection. Then the paper discusses the 36 year history of the Hamernik with a focus on the early years of the existence of the Group and to discuss the motivations which guided its founders - Anna and Kazimierz Lassakowie. Then the author focuses on modern times and current members of the team, showing his contemporary problems and making the characteristics of individual groups within the team. Also, by quoting individual reflection management and team members cites its daily operations. pl
dc.subject.pl zespół ludowy, festiwale folklorystyczne, górale, Nowa Huta, socjalizm, folklor, folkloryzm, tożsamość, podhale, Kraków, kultura ludowa, hamernik pl
dc.subject.en folk group, folk festivals, highlanders, Nowa Huta, socialism, folklore, study of folklore, identity, podhale region, Cracow, folk culture, hamernik pl
dc.contributor.reviewer Baradziej, Jerzy [SAP11014895] pl
dc.contributor.reviewer Maj, Małgorzata [SAP11007284] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99205-143417 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy etnologia i antropologia kulturowa pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)