Jagiellonian University Repository

Rekonstrukcja wyobrażeń o życiu na Białorusi w oparciu o relacje Polaków odwiedzających ten kraj oraz analizę treści źródeł internetowych

pcg.skipToMenu

Rekonstrukcja wyobrażeń o życiu na Białorusi w oparciu o relacje Polaków odwiedzających ten kraj oraz analizę treści źródeł internetowych

Show full item record

dc.contributor.advisor Maj, Małgorzata [SAP11007284] pl
dc.contributor.author Kułas, Maria pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:08:20Z
dc.date.available 2020-07-26T16:08:20Z
dc.date.submitted 2015-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206425
dc.language pol pl
dc.title Rekonstrukcja wyobrażeń o życiu na Białorusi w oparciu o relacje Polaków odwiedzających ten kraj oraz analizę treści źródeł internetowych pl
dc.title.alternative Reconstruction of beliefs about living in Belarus based on stories told by Polish turists and analysis of internet sources. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Mimo tego, że Białoruś jest bezpośrednim sąsiadem Polski, jest to kraj mało znany. Nie jest popularnym miejscem odwiedzanym przez turystów. Celem tej pracy było prześledzenie obrazów Białorusi i Białorusinów prezentowanych w mediach (szczególnie internet) oraz wyłaniających się z relacji polskich turystów i stwierdzenie, czy i w jaki sposób obrazy te się różnią. Zanalizowane zostały oficjalnie strony polskiego MSZ oraz Ambasady Republiki Białoruś, oferty biur turystycznych, poradniki i relacje internetowe, książka Hanny Kondratiuk "Białoruś. Miłość i marazm" oraz relacje uzyskane w ramach wywiadów z osobami które ten kraj odwiedziły. pl
dc.abstract.en In spite of being one of the neighboring countries, Belarus is not well-known in Poland. It isn't a popular place to visit for tourists. The aim of the thesis was to review a picture of Belarus and Belarusian presented in media (especially the internet) and those found in stories told by Polish tourists. On this basis it was examined if and how the pictures differ. Following sources were analyzed: official websites of Polish Ministry of Foreign Affairs and Embassy of the Republic Belarus in Poland, offers from tour operators, guidebooks and stories found on the internet, book by Hanna Kondratiuk entitled "Belarus. Love and stagnation" and stories from interviews with tourists who visited Belarus. pl
dc.subject.pl internet, turystyka, Białoruś, antropologia turyzmu, stereotyp obcego pl
dc.subject.en internet, tourism, Belarus, anthropology of tourism, foreigner stereotype pl
dc.contributor.reviewer Baradziej, Jerzy [SAP11014895] pl
dc.contributor.reviewer Maj, Małgorzata [SAP11007284] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99204-162470 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy etnologia i antropologia kulturowa pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)