Jagiellonian University Repository

Słowacka i polska terminologia żeglarska.

pcg.skipToMenu

Słowacka i polska terminologia żeglarska.

Show full item record

dc.contributor.advisor Szczepańska, Elżbieta [SAP11011499] pl
dc.contributor.author Kmita, Marta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:07:37Z
dc.date.available 2020-07-26T16:07:37Z
dc.date.submitted 2015-07-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206414
dc.language pol pl
dc.title Słowacka i polska terminologia żeglarska. pl
dc.title.alternative Slovak and Polish sailing terminology pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy było zebranie i porównanie słowackiej i polskiej terminologii żeglarskiej, która została zgromadzona w formie słowniczka.Pierwszy rozdział przedstawia zagadnienia teoretyczne dotyczące terminologii jako takiej i problemów z nią związanych. W kolejnym rozdziale została przedstawiona historia polskiego żeglarstwa – niestety bez słowackiego odpowiednika, co jest spowodowane brakiem takich opracowań. Część słownikowa składa się z czterech podzielonych tematycznie części. Każda część zawiera słownik słowacko-polski i polsko-słowacki, a każdy termin opatrzony jest definicją, bądź to słownikową, bądź moją prywatną.W ostatnim rozdziale dokonuję wstępnej analizy zebranego materiału. Zaznaczam jednak, że nie jest to ujęcie całościowe, ponieważ praca dotyczyła tylko subiektywnie wybranych terminów, a nie całej istniejącej terminologii żeglarskiej. pl
dc.abstract.en The aim of this work was to analyze selected terms from Slovak and Polish sailing terminology, which was collect in the dictionary. The first chapter of this work was about the theory. The author gives some information about terminology and how does it function in a standard language, then she defined terms "term" and "terminology".In the second chapter author gives a small history of sailing in Poland, but without any Slovak history – because, there are any studies on this topic.The third chapter, with a dictionary, there are four parts with a slovak-polish and polish-slovak terms. Each term has its own definition.In the fourth chapter there is a general analysis of Slovak and Polish sailing terminology. The analysis is written in some parts, but it's not the whole analysis, because this work is not about the whole Polish and Slovak terminology. pl
dc.subject.pl żeglarstwo, słowacka, termin, terminologia, analiza pl
dc.subject.en sailing, Slovak, term, terminology, analysis pl
dc.contributor.reviewer Szczepańska, Elżbieta [SAP11011499] pl
dc.contributor.reviewer Papierz, Maria [SAP11006557] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99192-127714 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia słowiańska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)