Jagiellonian University Repository

Geneza i powstawanie polis w okresie archaicznym

pcg.skipToMenu

Geneza i powstawanie polis w okresie archaicznym

Show full item record

dc.contributor.advisor Dąbrowa, Edward [SAP11006006] pl
dc.contributor.author Bujak, Paweł pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:06:54Z
dc.date.available 2020-07-26T16:06:54Z
dc.date.submitted 2015-07-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206403
dc.language pol pl
dc.title Geneza i powstawanie polis w okresie archaicznym pl
dc.title.alternative The origin and formation of polis in the archaic period pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca analizuje najważniejsze czynniki polityczne, społeczne i ekonomiczne, które miały wpływ na kształtowanie się greckiego systemu polis w okresie archaicznym. Konfrontuje najnowsze teorie i wyniki badań ze starszymi, przy czym w centrum zainteresowania autora leży tworzenie się w Grecji społeczeństwa obywatelskiego. Część rozważań poświęcona jest też relacjom międzynarodowym pomiędzy poszczególnymi miastami-państwami. pl
dc.abstract.en Work analyzes the most important political, social and economic conditions that had influence on the formation of the Greek polis system in the archaic period. It confronts the latest theories and research results with older ones. The author concentrates on the formation of civil society in Greece. Part of the discussion is also devoted to international relations between city-states. pl
dc.subject.pl polis Grecja okres archaiczny miasto-państwo demokracja asty ge arystokracja niewolnicy pl
dc.subject.en Greece polis Archaic Period city-state democracy asty ge aristocracy slaves pl
dc.contributor.reviewer Sprawski, Sławomir [SAP11013371] pl
dc.contributor.reviewer Dąbrowa, Edward [SAP11006006] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99162-83318 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy historia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)