Jagiellonian University Repository

Ochrona konsumenta na tle usługi telekomunikacyjnej

pcg.skipToMenu

Ochrona konsumenta na tle usługi telekomunikacyjnej

Show full item record

dc.contributor.advisor Walaszek-Pyzioł, Anna [SAP11005655] pl
dc.contributor.author Wnęk, Łukasz pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:06:23Z
dc.date.available 2020-07-26T16:06:23Z
dc.date.submitted 2015-09-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206395
dc.language pol pl
dc.title Ochrona konsumenta na tle usługi telekomunikacyjnej pl
dc.title.alternative Consumer protection on the telecommunication service background pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem niniejszej pracy jest przedstawienie prawnej pozycji konsumenta na tle usługi telekomunikacyjnej. W pracy zostały poruszone zarówno kwestie teoretyczne jak i praktyczne związane z pojęciem samej usługi jak i pojęciem konsumenta. Przedstawione zostały wybrane zagadnienia prawne które wskazują, że przeciętny obywatel ma możliwość domagania się danej czynności od przedsiębiorcy oraz ma możliwość uzyskania pomocy od organów państwowych, które są wyspecjalizowane w takiej działalności. W pracy została również poruszona kwestia ochrony naszych danych osobowych, które są na co dzień wykorzystywane przez podmioty dostarczające usługi. Przedstawiono sytuacje, w których konsument nie jest zobowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. pl
dc.abstract.en The subject of this disseration is to present legal consumers' position on the telecommunication services background. In the thesis have been raised both – the theoretical issues and the practical ones associated with the concept of the service itself and the term of the consument. The chosen legal issues which denote that an average citizen has got an opportunity to demand a particular enterpreneur's action and has got a possibility to gain the state authorities' assistance, which are specialized in such activity, were presented.The desseration also raises the issue of the protection of people's personal data, which are used everyday by the services providers. The situations when the consumer is not obliged to agree to the processing of the personal data were presented. pl
dc.subject.pl usługa, konsument, umowa o świadczenie usług, dane osobowe, przedsiębiorca pl
dc.subject.en service, consumer, services contract, personal data, enterpreneur pl
dc.contributor.reviewer Walaszek-Pyzioł, Anna [SAP11005655] pl
dc.contributor.reviewer Długosz, Tomasz [SAP11019060] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99153-101251 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)