Jagiellonian University Repository

Fantazmat kolonializmu w "Głosach wśród nocy" Stanisława Brzozowskiego i "Śnie srebrnym Salomei" Juliusza Słowackiego.

pcg.skipToMenu

Fantazmat kolonializmu w "Głosach wśród nocy" Stanisława Brzozowskiego i "Śnie srebrnym Salomei" Juliusza Słowackiego.

Show full item record

dc.contributor.advisor Prokop-Janiec, Eugenia [SAP11012320] pl
dc.contributor.author Kutrzeba, Kacper pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:05:17Z
dc.date.available 2020-07-26T16:05:17Z
dc.date.submitted 2015-07-17 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206378
dc.language pol pl
dc.title Fantazmat kolonializmu w "Głosach wśród nocy" Stanisława Brzozowskiego i "Śnie srebrnym Salomei" Juliusza Słowackiego. pl
dc.title.alternative The Colonial Phantasm as Embodied in "Voices in the Night by Stanisław Brzozowski and "The Silver Dream of Salomea" by Juliusz Słowacki. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca podejmuje analizę wątków kolonialnych w twórczości Stanisława Brzozowskiego i Juliusza Słowackiego. Pierwsza część pracy przedstawia poglądy Brzozowskiego z "Głosów wśród nocy", zestawiając je m.in. z teorią rasizmu Michela Foucaulta. W drugiej części interpretuję "Sen srebrny Salomei", porównując kolonialny aspekt dramatu z tezami Brzozowskiego. Obaj autorzy prezentują pewien fantazmat kolonializmu, w którym byłby on szansą na przekroczenie peryferyjnego statusu Polski. pl
dc.abstract.en This paper concerns analisis of the colonial phantasm embodied in Brzozowski's and Słowacki's works. The first part displays Brzozowki's perception of colonialism and compares it with Michel Foucault's theory of racism. The second part is an interpretation of "The Silver Dream of Salomea" by Słowacki, comparing the colonial relations in Słowacki's drama with the previously analysed claims by Brzozowski. Both authors manifest a certain phantasm of colonialism, understanding colonial conquests as a means to the modernization of Poland. pl
dc.subject.pl Brzozowski, Słowacki, kolonializm, fantazmat, Sen Srebrny Salomei, Głosy wśród nocy pl
dc.subject.en Brzozowski, Słowacki, colonialism, phantasm, The Silver Dream of Salomea, Voices in the Night pl
dc.contributor.reviewer Nycz, Ryszard [SAP11013257] pl
dc.contributor.reviewer Prokop-Janiec, Eugenia [SAP11012320] pl
dc.affiliation Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99128-129283 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/SDOMISH pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy antropologiczno-kulturowa pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)