Jagiellonian University Repository

Zmiany w układzie endokannabinoidowym w diecie wysokotłuszczowej i wysokocukrowej w wybranych strukturach mózgu szczura

pcg.skipToMenu

Zmiany w układzie endokannabinoidowym w diecie wysokotłuszczowej i wysokocukrowej w wybranych strukturach mózgu szczura

Show full item record

dc.contributor.advisor Filip, Małgorzata [SAP20010013] pl
dc.contributor.advisor Bystrowska, Beata [SAP20001721] pl
dc.contributor.author Miodońska, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:05:09Z
dc.date.available 2020-07-26T16:05:09Z
dc.date.submitted 2015-07-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206376
dc.language pol pl
dc.title Zmiany w układzie endokannabinoidowym w diecie wysokotłuszczowej i wysokocukrowej w wybranych strukturach mózgu szczura pl
dc.title.alternative Changes in the endocannabinoid system in specific brain structures of rats fed a high-fat and high-sugar diet. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl We współczesnym świecie otyłość przyjęła rozmiar globalnej epidemii. Nadmierne spożycie pokarmów, głównie bogatych w cukry i tłuszcze, prowadzi do wzrostu masy ciała i w konsekwencji do nadwagi. Etiologia otyłości ma charakter wieloczynnikowy. Poza czynnikami środowiskowymi, genetycznymi i psychologicznymi istotną rolę odgrywają zaburzone mechanizmy neurochemiczne. Jednym z wielu układów zaangażowanych w kontrolę łaknienia jest układ endokannabinoidowy, działający poprzez mechanizmy zarówno centralne jak i obwodowe. Szczególnie dużą ekspresję wykazują receptory zlokalizowane w ośrodkowym układzie nagrody. Pozwala to na wysnucie hipotezy, że utrata kontroli nad ilością spożywanych pokarmów jest pewnym rodzajem uzależnienia.Celem niniejszej pracy było wykazanie wpływu rodzaju diety na ekspresję receptorów endokannabinoidowych w mózgu szczura. Uzyskane wyniki potwierdzają istnienie takiej zależności. Badanymi strukturami były jądro półleżące oraz hipokamp, silnie związane z regulacją apetytu poprzez wzmacnianie nagradzających właściwości pokarmu. Do detekcji poszukiwanych białek wykorzystano technikę Western blot. Wyniki analizy wykazały ogólną tendencję do spadku ekspresji receptorów endokannabinoidowych w wyniku przyjmowania zwiększonej ilości cukrów i tłuszczy. Ponadto dieta wysokotłuszczowa powodowała zmiany o wyższej statystycznej istotności, co potwierdza obserwacje innych badaczy. Down-regulacja receptorów endokannabinoidowych związana jest prawdopodobnie ze zwiększoną aktywacją tych receptorów przez endogenne ligandy. Ciekawym wydaje się fakt, że spadek ekspresji białek dotyczył w większym stopniu receptorów CB2 niż CB1. Konieczne jest jednak prowadzenie dalszych badań, by uzyskane rezultaty jednoznacznie skorelować z działaniem farmakologicznym. Zaobserwowane zmiany stanowią jednoznaczny dowód na udział układu endokannabinoidowego w rozwoju uzależnienia od jedzenia i potwierdzają zasadność obrania go za punkt uchwytu w terapii otyłości. pl
dc.abstract.en In the modern world obesity has become to global epidemic. Overeating, especially products which are rich in sugar and fats, lead to gaining weight and as consequence - increasing incidence of overweight. The etiology of obesity is multifactorial. Besides the environmental, genetic and psychological factors the central role play impaired neurochemical pathways. Among the different neurotransmitters endocannabinoids are deeply involved in the regulation of appetite through central and peripheral mechanisms. CB1 and CB2 receptors are found abundantly in areas of the brain, which are essential for reward circuitry. Attempt to explain losing control of food intake the concept of “food addiction” has been suggested.The aim of this study was to investigate expression of endocannabinoid receptors in the brain of male rats fed a specific diet. Findings of this work confirm the existence of hypothesized relationships. It was analyzed the structures of brain, which are involved in the hedonic aspects of eating through the positive reinforcement: nucleus accumbens and hippocampus. Alterations of these receptors were detected by Western blot method. The results showed general trend to decrease the expression of endocannabinoid receptors, as a result of access to palatable diets with increased amount of sugar and fats. Furthermore, consumption of high-fat food caused highly significant differences, which was confirmed by some other evidence. Down-regulation of endocannabinoid receptors is probably correlated with exposure to increased endogenous cannabinoid levels. Interestingly, a greater degree of decreased expression was observed for CB2 receptors relative to CB1 receptors. However, further investigations are required, that these observations could be clearly related to the pharmacological effect. The changes in the density of receptors provide insight into the mechanism of endocannabinoid system influences on stimulate feeding by partake in the reward circuitry. Therefore it could be considered as promising target in the therapy of obesity. pl
dc.subject.pl receptor CB1, receptor CB2, układ endokannabinoidowy, otyłość, uzależnienie, dieta, Western blot pl
dc.subject.en CB1 receptor, CB2 receptor, endocannabinoid system, obesity, addiction, diet, Western blot pl
dc.contributor.reviewer Bystrowska, Beata [SAP20001721] pl
dc.contributor.reviewer Budziszewska, Bogusława [SAP20002591] pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99124-128713 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFOAM2 pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy farmacja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)