Jagiellonian University Repository

Rozmieszczenie magazynów w czasie operacji pomocy humanitarnej

pcg.skipToMenu

Rozmieszczenie magazynów w czasie operacji pomocy humanitarnej

Show full item record

dc.contributor.advisor Kulczycki, Marcin [SAP11018282] pl
dc.contributor.author Pacek, Marta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:03:38Z
dc.date.available 2020-07-26T16:03:38Z
dc.date.submitted 2015-09-17 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206353
dc.language pol pl
dc.title Rozmieszczenie magazynów w czasie operacji pomocy humanitarnej pl
dc.title.alternative Warehouse location in disaster relief pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca przedstawia modele matematyczne opisujące, w jaki sposób organizacje zajmujące się pomocą humanitarną, mogą ustalać położenie magazynów oraz szlaki dostaw do poszkodowanych osób, po przejściu klęsk żywiołowych. pl
dc.abstract.en Work presents mathematical models which describes, how aid organizations can determine location of depots and delivery routes after the occurrence of a natural disaster. pl
dc.subject.pl pomoc humanitarna, rozmieszczenie magazynów, szlaki dostaw, optymalizacja wielokryterialna, programowanie liniowe, heurystyka matematyczna pl
dc.subject.en humanitarian relief, warehouse location, delivery routes, multi-objective optimization, linear programming, math-heuristic pl
dc.contributor.reviewer Kulczycki, Marcin [SAP11018282] pl
dc.contributor.reviewer Mazur, Marcin [SAP11017645] pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99089-129757 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WMI2 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy matematyka finansowa pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)