Jagiellonian University Repository

BEZROBOCIE WŚRÓD LUDZI MŁODYCH. OCENA SKALI ZJAWISKA I METOD PRZECIWDZIAŁANIA NA PRZYKŁADZIE GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE.

pcg.skipToMenu

BEZROBOCIE WŚRÓD LUDZI MŁODYCH. OCENA SKALI ZJAWISKA I METOD PRZECIWDZIAŁANIA NA PRZYKŁADZIE GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE.

Show full item record

dc.contributor.advisor Peter-Bombik, Katarzyna [SAP11018426] pl
dc.contributor.author Korzeniowski, Daniel pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:03:22Z
dc.date.available 2020-07-26T16:03:22Z
dc.date.submitted 2015-09-11 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206349
dc.language pol pl
dc.title BEZROBOCIE WŚRÓD LUDZI MŁODYCH. OCENA SKALI ZJAWISKA I METOD PRZECIWDZIAŁANIA NA PRZYKŁADZIE GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE. pl
dc.title.alternative UNEMPLOYMENT AMONG YOUNG PEOPLE. EVALUATION OF THE SITUATION AND METHODS TO COUNTER FOR EXAMPLE GRODZKI URZĄD PRACY IN CRACOW. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Przedmiotem niniejszej pracy jest problematyka bezrobocia, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji ludzi młodych na rynku pracy. Pierwszy rozdział opisuje problem bezrobocia jako zjawiska społeczno-ekonomicznego. Przedmiotem drugiego rozdziału są sposoby przeciwdziałania bezrobociu oraz instytucjonalny system przeciwdziałania bezrobociu w Polsce. Trzeci rozdział przedstawia lokalny rynek pracy oraz strukturę i działalność Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. pl
dc.abstract.en The subject of this essay is the issue of unemployment with the emphasis on the situation of young people on the labour market. The first chapter describes unemployment as a social-economic problem. In the second chapter are presented means of preventing unemployment. It describes the institutional system of fighting unemployment in Poland. The third chapter includes a description of the local labour market and the stucture and activity of "Grodzki Urząd Pracy" in Cracow. pl
dc.subject.pl BEZROBOCIE - LUDZIE MŁODZI - KRAKÓW - GRODZKI URZĄD PRACY pl
dc.subject.en UNEMPLOYMENT - YOUTH PEOPLE - CRACOW - GRODZKI URZĄD PRACY pl
dc.contributor.reviewer Szczudlińska-Kanoś, Agnieszka [SAP14003583] pl
dc.contributor.reviewer Peter-Bombik, Katarzyna [SAP11018426] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99077-131661 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)