Jagiellonian University Repository

Praktyka pierwszej edycji budżetu obywatelskiego w Krakowie

pcg.skipToMenu

Praktyka pierwszej edycji budżetu obywatelskiego w Krakowie

Show full item record

dc.contributor.advisor Lubaszewski, Wiesław [SAP11016984] pl
dc.contributor.author Szot, Damian pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:02:59Z
dc.date.available 2020-07-26T16:02:59Z
dc.date.submitted 2015-07-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206343
dc.language pol pl
dc.title Praktyka pierwszej edycji budżetu obywatelskiego w Krakowie pl
dc.title.alternative The first edition of participatory budgeting in Cracow pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca licencjacka traktuje o pierwszej edycji budżetu obywatelskiego w Krakowie, która odbyła się w 2014 roku. Autor chce ukazać zarówno teoretyczne mechanizmy rządzące budżetem obywatelskim, jak również ich urzeczywistnienie w krakowskiej praktyce. Oznacza to, że w pracy licencjackiej znajdują się zagadnienia ogólne, takie jak: idea budżetu obywatelskiego, jego prekursorzy, rekomendacje oraz krytyczne opinie; ale przede wszystkim zagadnienia dotyczące krakowskiej pierwszej edycji, tj. wybrany model, konsultacje z mieszkańcami, zgłoszone i zwycięskie projekty, statystyki, a także widoczne w przestrzeni miejskiej efekty głosowania. Zaproponowany rozdział zgromadzonego materiału podyktowany jest specyfiką budżetu obywatelskiego w Polsce. Ten cieszący się w wielu krajach świata dużą popularnością instrument demokracji bezpośredniej, w Polsce przechodzi dopiero pierwsze stadium rozwoju. Dlatego też autor wpierw wyjaśnia, czym jest i skąd pochodzi budżet obywatelski, aby później odsłonić informacje dotyczące jego realizacji w Krakowie. Tym samym praca licencjacka stanowi materiał edukacyjno-informacyjny, a ponadto jest zwieńczeniem wysiłku wszystkich tych, którzy przyczynili się do przeprowadzenia pierwszej edycji krakowskiego budżetu obywatelskiego. pl
dc.abstract.en Bachelor's Thesis is about the first edition of participatory budgeting in Cracow, which took place in 2014. Author would like to show theoretical mechanism of participatory budgeting and also its realization in practice in Cracow. It means that in Bachelor's Thesis are general questions like: idea of the participatory budgeting, history, recomendation and critical opinions, but first of all questions councerning first edition in Cracow, eg. model, consultings with citiens, proposals, statistics and effects of voting. The reason of this solution is character of a participatory budgeting in Poland. On the world, this instrument of direct democracy is very popular, but in Poland it is just the beggining of process. Because of that, firstly author explains what a participatory budgeting is and later uncovers information councering the participatory budgeting in Cracow. Thus Bachelor's Thesis is educational document and also summary of effort of all people who were involved in the first edition of participatory budgeting in Cracow. pl
dc.subject.pl budżet obywatelski, budżet partycypacyjny, demokracja bezpośrednia, partycypacja obywatelska, Kraków, pierwsza edycja, 2014, Urząd Miasta Krakowa, głosowanie, projekty mieszkańców, finansowanie, inicjatywy społeczne, aktywność obywatelska, społeczeństwo obywatelskie pl
dc.subject.en participatory budgeting, direct democracy, civic participation, Cracow, first edition, 2014, The City Hall of Cracow, voting, proposals, financing, civil society initiatives, active citizenship, civil society pl
dc.contributor.reviewer Konior, Jerzy [SAP11010083] pl
dc.contributor.reviewer Lubaszewski, Wiesław [SAP11016984] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99067-162852 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy elektroniczne przetwarzanie informacji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)