Jagiellonian University Repository

Funkcja ustawodawcza Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i jej realizacja na przykładzie Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 29 lipca 2005 roku

pcg.skipToMenu

Funkcja ustawodawcza Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i jej realizacja na przykładzie Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 29 lipca 2005 roku

Show full item record

dc.contributor.advisor Grzybowski, Marian [SAP11004759] pl
dc.contributor.author Kotowicz, Michał pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:01:37Z
dc.date.available 2020-07-26T16:01:37Z
dc.date.submitted 2015-07-13 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206322
dc.language pol pl
dc.title Funkcja ustawodawcza Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i jej realizacja na przykładzie Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 29 lipca 2005 roku pl
dc.title.alternative The legislative function of the Polish Parliament and its implementation on the basis of the Act on counteracting drug addiction of 29 July 2005 pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wstęp do pracy jest wyjaśnieniem podjętego tematu i krótkim opisem historii polskiego parlamentaryzmu. W pierwszym rozdziale opisana została pozycja ustrojowa i najważniejsze funkcje sejmu. Drugi rozdział jest opisem przebiegu procedury ustawodawczej. Trzeci rozdział to przedstawienie w praktyce procedury ustawodawczej na przykładzie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 29 lipca 2005. Zakończenie jest podsumowaniem pracy i oceną przedstawianych rozwiązań. pl
dc.abstract.en The introduction is an explanation of the topic and a brief story of the Polish Parliament. The first chapter considers the most significant functions of the Polish Parliament as well as its place in the Polish legislative system. The second chapter describes the legislative procedures. The third chapter shows us the procedures on example of the Act on counteracting drug addiction of 29 July 2005. The summary concludes and evaluates the issues mentioned in the paper. pl
dc.subject.pl sejm, ustawodawstwo, funkcja ustawodawcza, Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, procedura ustawodawcza pl
dc.subject.en Parliament, Legislation, The legislative function, Act on counteracting drug, legislative procedures pl
dc.contributor.reviewer Grzybowski, Marian [SAP11004759] pl
dc.contributor.reviewer Kulig, Andrzej [SAP11013098] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99044-155346 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)