Jagiellonian University Repository

Format telewizyjny a lokalna specyfika kulturowa. Analiza porównawcza formatu X Factor w trzech państwach

pcg.skipToMenu

Format telewizyjny a lokalna specyfika kulturowa. Analiza porównawcza formatu X Factor w trzech państwach

Show full item record

dc.contributor.advisor Lisowska-Magdziarz, Małgorzata [SAP11013976] pl
dc.contributor.author Oczkoś, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:00:34Z
dc.date.available 2020-07-26T16:00:34Z
dc.date.submitted 2015-07-17 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206306
dc.language pol pl
dc.title Format telewizyjny a lokalna specyfika kulturowa. Analiza porównawcza formatu X Factor w trzech państwach pl
dc.title.alternative A Local culture influence on the television show format. Comparative studies of X Factor format in three countries pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Światowy fenomen telewizyjnego formatu "X Factor" skłonił autorkę pracy do bliższego przyjrzenia się sposobom realizacji tego programu w Polsce i zagranicą. Kluczowym celem pracy było ustalenie zaistniałych w adaptacjach formatu modyfikacji, w szczególności tych związanych z lokalną specyfiką kulturową. Poza edycją polską do badań autorka wybrała także edycję amerykańską i brytyjską. pl
dc.abstract.en The world phenomena of TV format “X Factor” has made the author of the research to take a close look at the problem how the programme is created and produced in Poland and abroad. The main aim was to established what kind of modification were used for adaptation of the format, particularly these connected with local culture specification. Besides the Polish programme, American and British edition were chosen. pl
dc.subject.pl Format telewizyjny, kultura lokalna, X Factor, globalizacja mediów, modyfikacje formatu pl
dc.subject.en Television format, Local culture, X Factor, Media Globalization, Format modyfications pl
dc.contributor.reviewer Lisowska-Magdziarz, Małgorzata [SAP11013976] pl
dc.contributor.reviewer Sławińska, Teresa [SAP11015993] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99027-129604 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dziennikarstwo i komunikacja społeczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)