Jagiellonian University Repository

E-commerce usability w branży modowej. Jak stworzyć przyjazny i funkcjonalny sklep internetowy

pcg.skipToMenu

E-commerce usability w branży modowej. Jak stworzyć przyjazny i funkcjonalny sklep internetowy

Show full item record

dc.contributor.advisor Konior, Jerzy [SAP11010083] pl
dc.contributor.author Serwińska, Paulina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:59:43Z
dc.date.available 2020-07-26T15:59:43Z
dc.date.submitted 2015-07-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206293
dc.language pol pl
dc.title E-commerce usability w branży modowej. Jak stworzyć przyjazny i funkcjonalny sklep internetowy pl
dc.title.alternative E-commerce Usability in fashion. How to create friendly and useful online store pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Termin Usability, tłumaczony zazwyczaj jako użyteczność lub funkcjonalność, oznacza własność produktu, która pozwala użytkownikowi na możliwie jak najbardziej intuicyjne i przyjemne korzystanie z niego. Usability związane jest z takimi pojęciami jak User Experience(UX), oznaczające całość wrażeń użytkownika podczas interakcjiz produktem oraz User Experience Design tłumaczone jako projektowanie doświadczenia użytkownika.Celem stworzonej strony jest: • skondensowana, uporządkowana informacja o zasadach Usability, na jakie należy zwrócić uwagę podczas projektowania sklepu internetowego odzieżowego oraz przedstawienie konkretnych rozwiązań wraz z przykładami, • wyjaśnienie w jaki sposób użytkownik odbiera stronę internetową i co wpływa na jego doświadczenie, zachęca lub zniechęca do zakupu, • przedstawienie związków pomiędzy elementami Usability, a ich wpływemna sprzedaż w sklepie internetowym, • promocja User Experience jako multidyscyplinarnej dziedziny wiedzy, której celem jest budowanie pozytywnego doświadczenia użytkownika.Serwis skierowany jest do osób zainteresowanych tematem User Experience oraz E-commerce. Zamieszczone na stronie informacje mogą być szczególnie użyteczne dla projektantów sklepów internetowych lub ich właścicieli, którzy chcą podnieść wyniki sprzedaży. Treść strony oprócz przedstawienia i wyjaśnienia zasad Usability pokazuje również zależności pomiędzy ich wdrożeniem, a wzrostem konwersji na stronie.Ze względu na spójny charakter treści, cała strona reprezentuje trend SPA czyli Single Page Application. Jest to obecnie bardzo popularny sposób tworzenia stron internetowych, który zakłada jednostronicowy interfejs oraz prostą nawigację pomiędzy poszczególnymi sekcjami poprzez przewijanie ekranu w dół. Logika napisanej w ten sposób aplikacji przeniesiona jest z serwera na klienta i wykonywana jestw przeglądarce. Serwis składa się z następujących działów:A. Wstęp Krótkie wprowadzenie przybliżające czytelnikowi problematykę strony oraz wyjaśniające powód podjęcia tematu. Interpretacja wyników badań dotyczących zakupów w Internecie i związanych z nimi problemów. B. Zasady UsabilityZasady skategoryzowane według podstron lub akcji, z którymi są związane, zilustrowane odpowiednimi przykładami pochodzącymi z sklepów internetowych, przedstawiającymi popularne błędy oraz dobre praktyki.C. Zagadnienia związane z User ExperienceInne zagadnienia związane z UX, które mają wpływ na decyzję klienta, a których nie da się zakwalifikować konkretnej podstrony ani akcji, według porządku opisanego w poprzednim punkcie tj. personalizacja i budowanie wiarygodności marki.D. Case studies wybranych sklepów internetowychDobre praktyki oraz błędy związane z Usability przedstawione na przykładzie trzech sklepów internetowych wraz z ilustracjami. E. Gender usabilityPróba ukazania zależności pomiędzy płcią, a sposobem dokonywania zakupu. F. StopkaInformacje o projekcie, autorze i formularz kontaktowy do autora. pl
dc.abstract.en Usability means the ease of use and learnability. The aim of the project is to create a website about the principles of Usability assist in creating functional online stores, with a particular focus on fashion stores.The purpose of the page: • condensed, structured information on the principles of Usability, on what should be paid attention to when designing clothing online store, and present concrete solutions along with examples, • an explanation of how the user receives a web page and what influences his experience, encourages or discourages the purchase, • presenting Usability relationships between the elements and their influencefor sale in the online store, • promotion of User Experience as a multidisciplinary field of knowledge, which aims to build a positive user experience.Because of compact character of the content, the entire page represents the trend of SPA - Single Page Application. It is now a very popular way to create websites, which assumes a single-interface and simple navigation between individual sections by scrolling down the screen. The logic written in this way, the application is transferred from the server to the client and is executed in browser. pl
dc.subject.pl sklep internetowy, branża modowa, moda, użyteczność, funkcjonalność, projektowanie doświadczenia użytkownika, doświadczenie użytkownika, zasady usability pl
dc.subject.en Usability, E-commerce, fashion, User Experience, UX, online store, principles of Usability, web design pl
dc.contributor.reviewer Lubaszewski, Wiesław [SAP11016984] pl
dc.contributor.reviewer Konior, Jerzy [SAP11010083] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99014-142416 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy elektroniczne przetwarzanie informacji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)