Jagiellonian University Repository

Sala Hypostylowa w osiedlu robotniczym w Heit el-Ghurab.

pcg.skipToMenu

Sala Hypostylowa w osiedlu robotniczym w Heit el-Ghurab.

Show full item record

dc.contributor.advisor Dębowska-Ludwin, Joanna [SAP11019426] pl
dc.contributor.author Skóra, Maksymilian pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:59:05Z
dc.date.available 2020-07-26T15:59:05Z
dc.date.submitted 2015-07-20 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206283
dc.language pol pl
dc.title Sala Hypostylowa w osiedlu robotniczym w Heit el-Ghurab. pl
dc.title.alternative Hypostyle Hall in workers village Heit el-Ghurab pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca dotyczy osiedla robotniczego z okresu Starego Państwa w Heit el-Ghurab, znajdującego się na Płaskowyżu Giza, a uściślając budynku nazwanego Salą Hypostylową. Praca prezentuje krótki przegląd historii badań wykopaliskowych stanowiska i generalny plan założenia. Głównym elementem jest analiza architektury oraz materiału. Ważną rolę odgrywa także próba odpowiedzi na pytanie o funkcję Sali Hypostylowej. pl
dc.abstract.en The paper is about Old Kingdom's workers village in Heit el-Ghurab site at Giza Plateau, in particular about a building called Hypostyle Hall. The paper presents a quick look at the history of excavations of the site and a general plan of settlement. The main element is the analysis of architecture and artifacts. It is also important to try to answer the question about the function of Hypostyle Hall. pl
dc.subject.pl Heit el-Ghurab, Stare Państwo, Egipt, osiedle robotnicze, Sala Hypostylowa. pl
dc.subject.en Heit el-Ghurab, Old Kingdom, Egypt, workers village, Hypostyle Hall. pl
dc.contributor.reviewer Kołodziejczyk, Piotr pl
dc.contributor.reviewer Dębowska-Ludwin, Joanna [SAP11019426] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99002-127132 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy archeologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)