Jagiellonian University Repository

Przykłady reakcji społecznych na "Innych": Muzułmańska "konwertyka" w przestrzeni publicznej

pcg.skipToMenu

Przykłady reakcji społecznych na "Innych": Muzułmańska "konwertyka" w przestrzeni publicznej

Show full item record

dc.contributor.advisor Grzymała-Moszczyńska, Halina [SAP11007134] pl
dc.contributor.author Fedorczak, Krzysztof pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:59:01Z
dc.date.available 2020-07-26T15:59:01Z
dc.date.submitted 2015-07-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206282
dc.language pol pl
dc.title Przykłady reakcji społecznych na "Innych": Muzułmańska "konwertyka" w przestrzeni publicznej pl
dc.title.alternative An example of social reaction to "Others": Muslim "convert" in the public space pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca licencjacka zawiera próbę odnalezienia i zbadania przejawów stereotypów, oraz zachowania wywołanego uprzedzeniami w stosunku do osób wyznania muzułmańskiego. W rozdziale pierwszym przedstawiony został przegląd literatury przedmiotu. W kolejnej części pracy opisane zostały badania własne oraz analiza danych, które udało się zebrać podczas wykonanych prób badawczych. Ostatni rozdział pracy natomiast zawiera podsumowanie w postaci wniosków jakie można wyprowadzić w oparciu o całości przeprowadzonych badań. pl
dc.abstract.en This essay contains an attempt to find and explore the manifestations of stereotypes, prejudices and behaviors induced by a person in relation to the Muslim religion.The first chapter presents an overview of the literature. Another part of the work describes research and data analysis, which were collected during performance trials. The last chapter summarizes the work in the form proposal which can be derived on the basis of a whole conducted research. pl
dc.subject.pl stereotypy, uprzedzenia, islam pl
dc.subject.en stereotypes, prejudices, islam pl
dc.contributor.reviewer Grzymała-Moszczyńska, Halina [SAP11007134] pl
dc.contributor.reviewer Anczyk, Adam pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99001-146320 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy religioznawstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)