Jagiellonian University Repository

Zmiany w systemie instytucjonalnym UE ustanowione na mocy traktatu lizbońskiego

pcg.skipToMenu

Zmiany w systemie instytucjonalnym UE ustanowione na mocy traktatu lizbońskiego

Show full item record

dc.contributor.advisor Węc, Janusz [SAP11013100] pl
dc.contributor.author Gnatek, Bernadeta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:58:50Z
dc.date.available 2020-07-26T15:58:50Z
dc.date.submitted 2015-10-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206279
dc.language pol pl
dc.title Zmiany w systemie instytucjonalnym UE ustanowione na mocy traktatu lizbońskiego pl
dc.title.alternative The topic of this dissertation are the changes in the institutions and bodies of European Union, established on the power of Lisbon Treaty. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem niniejszej pracy jest przedstawienie zmian w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej, ustanowionych na mocy Traktatu z Lizbony. Najważniejszą reformą ustrojową dokonaną na jego mocy było nadanie Unii Europejskiej osobowości prawnej, a tym samym przyznanie jej statusu organizacji międzynarodowej i likwidacji struktury filarowej, czego następstwem były zmiany w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej. Miały one zapewnić i usprawnić funkcjonowanie organizacji. Swoją pracę podzieliłam na cztery rozdziały. W każdym z nich omówione zostały zmiany dokonane na mocy Traktatu z Lizbony w instytucjach międzyrządowych oraz instytucjach i organach ponadnarodowych Unii Europejskiej. pl
dc.abstract.en The topic of this dissertation are the changes in the institutions and bodies of European Union, established on the power of Lisbon Treaty. The most important change on its power is granting the EU a legal personalityband eliminating the pillar structure. In consequence, these have led to the changes in its bodies and institutions in order to improve the functioning of the organisation. I have divided my paper in four chapters in each presenting the changes introduced by the Lisbon Treaty in the intergovernmental organisations and institutions as well as in the transnational bodies and institutions of European Union. pl
dc.subject.pl Traktat z Lizbony pl
dc.subject.en Lisbon Treaty pl
dc.contributor.reviewer Węc, Janusz [SAP11013100] pl
dc.contributor.reviewer Kirpsza, Adam pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98998-184533 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy studia strategiczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)