Jagiellonian University Repository

Zaawansowane sprzęgacze śwatłowodowe w spektroskopii zimnych gazów atomowych

pcg.skipToMenu

Zaawansowane sprzęgacze śwatłowodowe w spektroskopii zimnych gazów atomowych

Show full item record

dc.contributor.advisor Wojciechowski, Adam pl
dc.contributor.author Sy, Sabina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:57:18Z
dc.date.available 2020-07-26T15:57:18Z
dc.date.submitted 2015-07-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206255
dc.language pol pl
dc.title Zaawansowane sprzęgacze śwatłowodowe w spektroskopii zimnych gazów atomowych pl
dc.title.alternative Advanced fiber couplers in cold atoms spectroscopy pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Obecne układy do pułapkowania atomów składają się z wielu elementów optycznych i optomechanicznych, przez co ich budowa jest skomplikowana, a stabilność mechaniczna ograniczona. W niniejszej pracy sprawdzam, czy uproszczenie układu, poprzez zastosowanie sprzęgacza (dzielnika) światłowodowego 2x6 i kolimatorów o długiej ogniskowej ze zintegrowanymi płytkami ćwierćfalowymi, przyczyni się do zwiększenia jego stabilności mechanicznej oraz czy rozwiązanie takie nie wpłynie negatywnie na działanie pułapki magneto - optycznej.Celem pierwszej części pracy jest wprowadzenie czytelnika w tematykę badań, poprzez opis fizycznych podstaw działania pułapki magneto - optycznej i sprzęgacza światłowodowego oraz podanie podstawowych informacji na temat światłowodów, kolimatorów i sprzęgaczy. W części tej znajdują się również charakterystyki światłowodów, kolimatorów oraz dzielnika 2x6 używanego w doświadczeniu. Druga część jest poświęcona układowi eksperymentalnemu, a w trzeciej znajdują się wyniki przeprowadzonych badań wraz z ich interpretacją.Przeprowadzone badania pozwoliły zauważyć, że po wprowadzeniu zmian układ działa poprawnie. pl
dc.abstract.en Nowadays experimental set-ups for magneto-optical traps contain lots of optical and optomechanical elements so they are complicated and their mechanical stability is limited. In order to simplify the set-up we used special collimators and fiber coupler 2x6. The goal of my thesis was to check if this solution can increase mechanical stability of the set-up and if it do not harm the magneto-optical trap.In the first part I present theory connected with magneto-optical traps and fiber couplers which is essential to understand this experiment. I also provide readers with basic information about fibers, collimators and fiber couplers and I describe in details fibers, collimators and fiber coupler which I used in the experiment. The second part is devoted to the details of the experimental set-up and in the third part I present my results with their interpretation.The research, which I conducted, showed that after changing some elements to others the set-up works properly. pl
dc.subject.pl sprzęgacze (dzielniki) światłowodowe, kolimatory o długiej ogniskowej,pułapka magneto - optyczna pl
dc.subject.en fiber couplers, collimators, magneto - optical trap pl
dc.contributor.reviewer Zachorowski, Jerzy [SAP11009405] pl
dc.contributor.reviewer Wojciechowski, Adam pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98973-159273 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy zaawansowane materiały i nanotechnologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)