Jagiellonian University Repository

Uniwersalizm romansu antycznego - Dafnis i Chloe Longosa oraz Ballada o miłości Yukio Mishimy

pcg.skipToMenu

Uniwersalizm romansu antycznego - Dafnis i Chloe Longosa oraz Ballada o miłości Yukio Mishimy

Show full item record

dc.contributor.advisor Sokalska, Małgorzata [SAP11019921] pl
dc.contributor.author Wójcik, Sylwia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:55:04Z
dc.date.available 2020-07-26T15:55:04Z
dc.date.submitted 2015-07-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206220
dc.language pol pl
dc.title Uniwersalizm romansu antycznego - Dafnis i Chloe Longosa oraz Ballada o miłości Yukio Mishimy pl
dc.title.alternative Universalism of Antique Romance - Longos' "Daphnis and Chloe" and Yukio Mishima's "The Sound of Waves" pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca jest poświęcona analizie porównawczej romansu Longosa "Dafnis i Chloe" oraz "Balladzie o miłości" japońskiego pisarza Yukio Mishimy. Na podstawie starożytnego dzieła zostaje ukazany uniwersalizm kultury europejskiej, której schematy zostają przeniesione do współczesnej Japonii – kreacja miejsca, głównych bohaterów, postrzeganie przez nich świata, stosunek do miłości, erotyki oraz natury. Porównanie tych dwóch utworów pokazuje, jak bardzo Mishima korzysta z dorobku tradycji Zachodu, a na ile pozostaje wierny wartościom Dalekiego Wschodu. pl
dc.abstract.en The present work is devoted to comparative analysis for Longos’ romance "Daphnis and Chloe" and "The Sound of Waves" of Japanese writer Yukio Mishima. On the grounds of antique work it is shown universalism of European culture which schemes are relocated to contemporary Japan – creations of place, protagonists, their perception of world, attitude to love, eroticism and nature. Comparison of these two books shows how much Mishima enjoys the tradition of West and how he is faithful to values of Far East. pl
dc.subject.pl Longos, Dafnis i Chloe, Yukio Mishima, Ballada o miłości, uniwersalizm kultury europejskiej, romans antyczny pl
dc.subject.en Longos, Daphnis and Chloe, Yukio Mishima, The Sound of Waves, universalism of European culture, antique romance pl
dc.contributor.reviewer Całek, Anita [SAP11020075] pl
dc.contributor.reviewer Sokalska, Małgorzata [SAP11019921] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98935-159003 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy polonistyka - komparatystyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)