Jagiellonian University Repository

"Trzy odcienie kontestacji - egzystencja a polityka w kinie światowym po roku 1968"

pcg.skipToMenu

"Trzy odcienie kontestacji - egzystencja a polityka w kinie światowym po roku 1968"

Show full item record

dc.contributor.advisor Fazan, Katarzyna [SAP11016321] pl
dc.contributor.author Adamska, Aneta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:54:08Z
dc.date.available 2020-07-26T15:54:08Z
dc.date.submitted 2015-07-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206205
dc.language pol pl
dc.title "Trzy odcienie kontestacji - egzystencja a polityka w kinie światowym po roku 1968" pl
dc.title.alternative Three sides of contestation – existence vs. politics in the world's cinematography after 1968 pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W niniejszej pracy poddaję analizie trzy filmy – Nieugięty Luke w reż. Stuarta Rosenberga z 1967 roku, Przypadek w reż. Krzysztofa Kieślowskiego z 1981 roku i Tęsknotę Veroniki Voss w reż. Rainera Wernera Fassbindera z 1982 roku. Porównanie wymienionych produkcji ma na celu przedstawić, w jaki sposób system polityczny oraz konteksty kulturowo–społeczne wpłynęły na kształtowanie się osobowości głównych bohaterów, doprowadzając ostatecznie do ich alienacji ze społeczności, w której funkcjonują. Dodatkowo wybrane filmy są próbą pokazania różnych odcieni buntu głównych postaci wobec systemu społeczno-politycznego, próbującego narzucić im swój sposób myślenia i postępowania. pl
dc.abstract.en The purpose of this study is to conduct an analysis of three movies – Cool Hand Luke directed by Stuart Rosenberg (1967), Blind Chance directed by Krzysztof Kieślowski (1981) and The Longing of Veronika Voss directed by Rainer Werner Fassbinder (1982). The aim of this research is to show how the political system and cultural – social contexts influenced the personality of main characters, what consequently made them alienated from the society, where they lived. Additionally these productions introduce different shades of protest against the system, which forces main characters to behave and think by its rules. pl
dc.subject.pl kontestacja, inercja, alienacja, fala protestów w 1968, kino moralnego niepokoju pl
dc.subject.en contestation, inertia, alienation, protests of 1968, cinema of moral concern pl
dc.contributor.reviewer Marszałek, Agnieszka [SAP11015368] pl
dc.contributor.reviewer Fazan, Katarzyna [SAP11016321] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98920-116492 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy wiedza o teatrze pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)