Jagiellonian University Repository

Oszacowanie efektywności rekonstrukcji śladów detektorów ALFA dla danych 2012

pcg.skipToMenu

Oszacowanie efektywności rekonstrukcji śladów detektorów ALFA dla danych 2012

Show full item record

dc.contributor.advisor Chwastowski, Janusz pl
dc.contributor.author Czekierda, Sabina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:54:00Z
dc.date.available 2020-07-26T15:54:00Z
dc.date.submitted 2015-07-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206203
dc.language pol pl
dc.title Oszacowanie efektywności rekonstrukcji śladów detektorów ALFA dla danych 2012 pl
dc.title.alternative Estimation of track reconstruction efficiency for ALFA detectors for data collected in 2012 pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Całkowity przekrój czynny na oddziaływanie hadronów jest jednym z podstawowych parametrów oddziaływań silnych. Jest on wyznaczany w akceleratorach, w których zderzane są protony, w tym w akceleratorze LHC. Jedną z metod jego otrzymania jest zastosowanie twierdzenie optycznego, które łączy część urojoną amplitudy na rozpraszanie elastyczne w przód przy zerowym przekazie czteropędu z całkowitym przekrojem czynnym. Oznacza to rozpraszanie pod bardzo małymi kątami, bliskimi zeru. Rejestracje protonów rozproszonych elastycznie pod tak małymi kątami wykonywane są z dala od punktu oddziaływania. Od liczby przypadków elastycznych mierzonych przez dedykowane do tego celu, odległe detektory, zależy wartość wyznaczonego przekroju czynnego. Jednym z czynników, jakie należy uwzględnić przy tych pomiarach, jest wydajność rekonstrukcji śladów protonów w detektorach. Pozwala ona na określenie, o jaką wartość powinna zostać poprawiona wyznaczona wartość amplitudy na rozpraszanie elastyczne, aby odpowiadała ona wartości prawdziwej.Celem niniejszej pracy jest wyznaczanie wydajności rekonstrukcji dla przypadków elastycznych w danych zebranych w 2012 roku, przy energii zderzenia wynoszącej 8 TeV.W pracy opisano eksperyment ATLAS oraz jego detektory, w szczególności detektory ALFA. Przedstawiona sposób rekonstrukcji śladów oraz selekcji przypadków elastycznych. Główna część pracy zawiera opis wyznaczania wydajności rekonstrukcji oraz analizę danych, wraz z analizą niepewności. pl
dc.abstract.en The total hadronic cross section is a fundamental parameter of strong interactions. It is determined by the use of accelerators colliding protons - one of them is Large Hadron Collider. One of the method is based on the use of the optical theorem, which combines the imaginary part of the forward elastic scattering amplitude extrapolated to zero momentum transfer with the total cross section.Zero momentum transfer implies measurements performed at very small angles, close to zero. They are carried out far from the interaction point with the use of special detectors dedicated for that purpose: ALFA detectors. Designated number of elastic events decides about the determined value of the cross section. One of the factors, that should be taken into account during these measurements, is the track reconstruction efficiency in detectors.The aim of this thesis is estimation of track reconstruction efficiency for elastic events for data collected in 2012, at the collision energy of 8 TeV.This thesis includes description of the ATLAS experiment and its detectors, especially ALFA detectors. The tracking algorithm is described in details and the method of elastic event selection is presented. The main part centers on the description of the method to determine the reconstruction efficiency and on carrying out the analysis, including uncertainty analysis. pl
dc.subject.pl LHC, eksperyment ATLAS, detektory ALFA, wydajność rekonstrukcji śladów, 8 TeV pl
dc.subject.en LHC, ATLAS experiment, ALFA detectors, track reconstruction efficiency, 8 TeV pl
dc.contributor.reviewer Motyka, Leszek [SAP11017044] pl
dc.contributor.reviewer Chwastowski, Janusz pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98917-127974 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy fizyka doświadczalna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)