Jagiellonian University Repository

Ciekły kryształ ferroelektryczny do zastosowań w LCD nowej generacji

pcg.skipToMenu

Ciekły kryształ ferroelektryczny do zastosowań w LCD nowej generacji

Show full item record

dc.contributor.advisor Marzec, Monika [SAP11015188] pl
dc.contributor.author Dłubacz, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:53:56Z
dc.date.available 2020-07-26T15:53:56Z
dc.date.submitted 2015-07-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206202
dc.language pol pl
dc.title Ciekły kryształ ferroelektryczny do zastosowań w LCD nowej generacji pl
dc.title.alternative Ferroelectric liquid crystal for use in new generation LCD pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W ramach niniejszej pracy zbadano właściwości fizyczne nowo-zsyntezowanej substancji ciekłokrystalicznej wykazującej właściwości ferroelektryczne i antyferroelektryczne. Głównym celem było określenie możliwości jej potencjalnego zastosowania w konstrukcji wyświetlaczy ciekłokrystalicznych nowej generacji. W tym celu zastosowano metody komplementarne takie jak: różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) i mikroskopia polaryzacyjna (POM), które pozwoliły na wyznaczenie wartości spontanicznej polaryzacji, kąta pochylenia molekuł i czasu przełączania zarówno w fazie ferroelektrycznej jak i antyferroelektrycznej. Dodatkowo, zbadano wpływ różnych wartości zewnętrznego pola elektrycznego na tekstury ciekłokrystaliczne i określono sekwencję fazową. pl
dc.abstract.en In this work the physical properties of newly-syntesized liquid crystalline compound exhibiting ferroelectric and antiferroelectric phases were studied. The main aim was to state if this compound can be used in the construction of a new generation of liquid crystal display. For this purpose complementary methods such as differential scanning calorimetry (DSC) and polarization microscopy (POM) were used. Based on the obtained results value of spontaneous polarization, tilt angle and switching time in the ferroelectric as well as antiferroelectric phases were determined. In addition, the influence of the external electric field on the liquid crystalline textures were studied and the phase sequences at heating and cooling were designated. pl
dc.subject.pl Ciekłe kryształy, Ciekłe kryształy ferroelektryczne, Ferroelektryczność, LCD, LCD nowej generacji, tekstura, spontaniczna polaryzacja, różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) pl
dc.subject.en liquid crystals, ferroelectric liquid crystals, Liquid Crystal Display - LCD, new generation LCD, texture, spontaneous polarization, differential scanning calorimetry (DSC) pl
dc.contributor.reviewer Raczkowska, Joanna [SAP11018786] pl
dc.contributor.reviewer Marzec, Monika [SAP11015188] pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98915-135009 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy zaawansowane materiały i nanotechnologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)