Jagiellonian University Repository

Gminny program opieki nad zabytkami na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków na lata 2010-2014

pcg.skipToMenu

Gminny program opieki nad zabytkami na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków na lata 2010-2014

Show full item record

dc.contributor.advisor Dąbek, Dorota [SAP11015824] pl
dc.contributor.author Trębacz-Nowak, Patrycja pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:53:48Z
dc.date.available 2020-07-26T15:53:48Z
dc.date.submitted 2016-07-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206200
dc.language pol pl
dc.title Gminny program opieki nad zabytkami na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków na lata 2010-2014 pl
dc.title.alternative A municipal programme of monument care as exemplified by the Municipality of Cracow for the years 2010-2014 pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca licencjacka ma na celu analizę systemu ochrony i opieki nad zabytkami na podstawie gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Miejskiej Kraków w latach 2010-2014. Dziedzictwo kulturowe to ważny czynnik życia i działalności człowieka, a co za tym idzie konieczna jest jego skuteczna ochrona. W pracy został przedstawiony zakres, sposób tworzenia oraz najważniejsze elementy programu i ich analiza, a także ocena jego skuteczności w praktycznym zastosowaniu. pl
dc.abstract.en This B.A. thesis aims at analysing the system of protection and care over the monuments as exemplified by a municipal programme of monument care in the Municipality of Cracow in the years 2010-2014. The cultural heritage is an important aspect of the life and activity of an individual and therefore it is necessary to protect it in an effective way. The paper presents the scope, way of developing and the most important elements of the programme and their analysis, as well as the assessment of its effectiveness in practical application. pl
dc.subject.pl opieka nad zabytkami, ochrona zabytków, Gmina Miejska Kraków pl
dc.subject.en monument care, protection of monuments, Municipality of Cracow pl
dc.contributor.reviewer Dąbek, Dorota [SAP11015824] pl
dc.contributor.reviewer Skorczyńska, Ewa [SAP11019211] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98913-162597 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)