Jagiellonian University Repository

Analiza i ocena rozwoju transportu lotniczego w Polsce na przykładzie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice

pcg.skipToMenu

Analiza i ocena rozwoju transportu lotniczego w Polsce na przykładzie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice

Show full item record

dc.contributor.advisor Kurleto, Małgorzata [SAP11019500] pl
dc.contributor.author Grześków, Wioleta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:53:03Z
dc.date.available 2020-07-26T15:53:03Z
dc.date.submitted 2015-07-13 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206188
dc.language pol pl
dc.title Analiza i ocena rozwoju transportu lotniczego w Polsce na przykładzie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice pl
dc.title.alternative Analysis and evaluation of evolution of air transport in Poland for example The John Paul II International Airport Cracow - Balice pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice od 2001 roku jest liderem wśród polskich portów regionalnych pod względem liczby obsłużonych pasażerów i operacji lotniczych. Port stale się rozwija, a ruch lotniczy z roku na rok wzrasta.Niniejsza praca obrazuje jak rozwijał się transport lotniczy w Polsce na podstawie portu lotniczego Kraków-Balice. Przedstawiono historię lotniska w Balicach, zdefiniowano pocięcie transportu lotniczego oraz dokonano podziału infrastruktury lotniczej. Następnie zanalizowano ruch pasażerski w polskich portach oraz pokazano jakie kierunki turystyczne są najbardziej popularne wśród pasażerów krakowskiego portu. Dodatkowo wypisano linie lotnicze działające w Balicach i ich połączenia. Na końcu krótko opisano projekt inwestycji „Kraków Airport 2015”.W dalszej części skoncentrowano się na zbadaniu czy port lotniczy Kraków-Balice dobrze prosperuje oraz czy ruch w krakowskim porcie wzrośnie w stosunku do 2014 roku. W tym celu przeprowadzono badanie ankietowe oraz przeanalizowano dane dotyczące ruchu pasażerskiego w krakowskim porcie. W wyniku analizy przeprowadzonych badań stwierdzono, że port lotniczy w Balicach pomyślnie i szybko się rozwija oraz, że jest w stanie obsłużyć ponad 4 mln osób w 2015 roku, czyli poprawić swój wynik z roku poprzedniego. pl
dc.abstract.en International Airport Krakow-Balice, since 2001, is a polish regional airports leader according to number of passengers and air operations. The airport is constantly developing and the air traffic is increasing every year.This thesis shows how did air transport in Poland develop, which was based on International Airport Krakow-Balice. Thesis presents the airport history, defines air transport and divides airport infrastructure. Next, the passenger traffic in polish airports was analized and it was shown which tourist destinations ale the most popular in group of International Airport Kraków-Balice passengers. Additionally it was written which airlines work in Balice and their connections. At the end, the investment project "Krakow Airport 2015" was briefly described.The next part of the thesis was concentrated on making research if Krakow airport prospers well and if traffic increases according to 2014. To gain this aim a questionnaire was made and data in relation to passenger traffic in Krakow was analized. In the result of researches it was claimed that airport in Balice developes successfully and quickly and i able to serve over 4 millions of people in 2015, which means improving its result from previous year. pl
dc.subject.pl KRAKÓW-BALICE - PORT LOTNICZY - RUCH PASAŻERSKI pl
dc.subject.en KRAKOW-BALICE – AIRPORT – PASSENGER TRAFFIC pl
dc.contributor.reviewer Kurleto, Małgorzata [SAP11019500] pl
dc.contributor.reviewer Wszendybył-Skulska, Ewa [SAP11019109] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98901-134977 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w turystyce pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)