Jagiellonian University Repository

Walory i zagospodarowanie turystyczne gminy Lesko

pcg.skipToMenu

Walory i zagospodarowanie turystyczne gminy Lesko

Show full item record

dc.contributor.advisor Michno, Anna [SAP11015996] pl
dc.contributor.author Ziemiański, Robert pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:52:28Z
dc.date.available 2020-07-26T15:52:28Z
dc.date.submitted 2015-09-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206179
dc.language pol pl
dc.title Walory i zagospodarowanie turystyczne gminy Lesko pl
dc.title.alternative Values and tourist development of Lesko commune pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Poznanie i ocena walorów turystycznych gminy Lesko. Omówione zostały walory przyrodnicze i kulturowe obszaru, jak również współczesny stan zagospodarowania turystycznego. Przedstawione zostały działania inwestycyjne w gminie zrealizowane przez samorząd, jak i przez podmioty prywatne. pl
dc.abstract.en Familiarizing and rating values tourist of Lesko commune. Described the natural and cultural area as well as contemporary state of tourism development. Described investment activities realized by autonomy and private entities. pl
dc.subject.pl gmina, Lesko, walory, agroturystyka, Bieszczady, kulturowe, zagospodarowanie, turystyczne, turystyka, kamień, leski, bezmiechowa, zamek, czulnia, hoczew, pl
dc.subject.en commune, Lesko, values, tourist, agrotourism, Bieszczady, cultural, development, tourism, stone, leskos, bezmiechowa, castle, czulnia, hoczew, pl
dc.contributor.reviewer Gorczyca, Elżbieta [SAP11018237] pl
dc.contributor.reviewer Michno, Anna [SAP11015996] pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98891-164842 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WGG pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.area obszar nauk technicznych pl
dc.fieldofstudy gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)